Štartovné listiny

 

Štartovky otvorené na :

2. kolo SLv60

Spišská Nová Ves

“Spišský hasičský deň”

var.2 bez prechodu

Spišský hasičský deň – Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov

 

Dátum súťaže a miesto súťaže, časový harmonogram:

  1. 6. 2019  Areál ZŠ Lipová Spišská Nová Ves 13,00 hod.

Štartovky sú uzavreté. Naďalej je sú možné drobné zmeny, ale len mailom, alebo telefonicky. Kontakt: Daniel Nagy – 0905 768 033, nagy.daniel21@gmail.com, sestdesiatky@gmail.com. Za pochopenie ďakujem.

Daniel Nagy