ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH REPREZENTÁCIÍ V HASIČSKOM ŠPORTE

o_zdruzeni nase_vysledky_2 2_z_dane fotogaleria

 

ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH REPREZENTÁCIÍ V HASIČSKOM ŠPORTE

 

Združenie slovenských reprezentácií v hasičskom športe vzniklo 9.4.2014.

Združenie slovenských reprezentácií v hasičskom športe je športová nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje a zastrešuje záujmovú činnosť jej členov v hasičskej, záchranárskej, športovej, spoločenskej a kultúrnej oblasti.

Združenie slovenských reprezentácií v hasičskom športe je samostatnou organizáciou s vlastnou právnickou subjektivitou. Činnosť združenia slovenských reprezentácií v hasičskom športe je založená na demokratických zásadách pri rešpektovaní nezávislosti, samostatnosti, rovnocennosti, tolerantnosti a vzájomnej dôvere. Poslaním združenia slovenských reprezentácií v hasičskom športe je hlavne rozvoj hasičského športu, podpora Slovenských reprezentačných družstiev v hasičskom športe, reprezentácia Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach poriadaných CTIF – International association of fire & rescue, ISFFR – International Sports Federation of Fire Fighters and Rescuers, iných medzinárodných súťažiach a záchranárska činnosť.

bez-nazvu-2international_sport_federation_of_firefighters_and_rescuers_isffr