Hasičský šport na Slovensku

Táto stránka sa venuje disciplínam hasičského športu, ktoré nie sú až take známe u nás na Slovensku. Avšak majú tu svoje miesto.

Stovky

Slovenská liga v hasičskej stovke a iné súťaže, konané v tejto disciplíne.

60-tky

Slovenská liga v 60tkách a iné súťaže konané v tejto disciplíne

Veže

Výstup na hasičskú vežu dobrovoľných hasičov

Reprezentácie

Reprezentácie Slovenskej republiky v hasičskom športe

Profesionáli

Súťaže profesionálnych hasičov. Slovenský pohár, MSR

Posledné novinky