Pomoc pre reprezentáciu Slovenska v hasičskom športe

reprePred nedávnom som uverejnil článok, že Slovenská reprezentácia dorastu sa zúčastní dvoch medzinárodných súťaží na ktoré nás pozvali Česi a Poliaci. Tento nadpis bol až priveľmi pozitívny. Skôr som mal napísať, že Slovenská reprezentácia „by sa mala“ zúčasniť. Je to smutné a priam až neuveriteľné, že reprezentácia, čo by mala byť priorita v hasičskom športe dobrovoľníkov, je povedal by som pomaly na poslednom mieste v záujme. Namiesto toho aby sa reprezentácia zameriavala na výkony a tréningy musí neustále riešiť nastolený systém, miestami nezhody a zháňať peniaze na základný chod. Samotné medzinárodné súťaže boli financované čiastočne sponzoringom ale drvivú väčšinu si museli samotní reprezentanti, vedúci a tréneri zaplatiť sami. Niekomu pomohla obec, niekomu domovský zbor, ale iní, ak chceli  REPREZENTOVAŤ Slovensko a Slovenských dobrovoľných hasičov, museli si to zaplatiť a vraziť do toho svoje našporené peniaze z letnej brigády, pýtať si od rodičov, alebo si požičať. Nehovoriac o tom, že hovoríme o deťoch od 13 rokov. Množstvo talentov tak stráca motiváciu byť reprezentantom.

Peniaze na zabezpečenie dopravy z Popradu (najvýchodnejší reprezentanti) do Ostravy a o dva týždne do Torúňu nie sú. Je veľmi ťažké nájsť sponzora, ktorý by nás vedel podporiť finančne ak to nieje niekto známi. PRETO PROSÍME VŠETKÝCH, ktorým záleží na reprezentácii v hasičskom športe, na jej rozvoji a prezentovaní sa, aspoň na týchto najbližších medzinárodných súťažiach, SKÚSTE NÁM PRISPIEŤ pár drobnými na náš účet združenia. Jedno dve eura možno nikomu chýbať nebudú, no ak sa nás nájde viac, určite sa nám niečo podarí vyzbierať. A vy budete mať dobrý pocit, že ste pomohli rozvoju Slovenskej reprezentácie v hasičskom športe.

Určite pomôže aj každé zdielanie, nech to vidí čo najviac ľudí.

ĎAKUJEME

SK47 0200 0000 0032 7231 4859

Združenie Slovenských reprezentácií v hasičskom športe

Adresa: Družstevná 1052 , 024 01 Kysucké Nové Mesto ( v budove hasičskej stanice )

IČO: 42386004

Marek Šebest, grafik.marek@gmail.com, 0915 640 173