Výkonostné triedy pre šesťdesiatkárov

Záverečné štatistické ohliadnutie sa za sezónou Šesťdesiatok na Slovensku.
V štvrtom roku „reštartu“ šesťdesiatok na Slovensku sme zaznamenali opäť zvýšený záujem detí a zborov o túto disciplínu. Taktiež nám pribudlo súťaží. Pri niektorých výkonoch detí srdce zaplesalo. Všetky preteky na Slovensku a výkony detí sú spracované v tabuľke Štatistika 2017.
Na začiatku roka keď sa na Komisii mládeže DPO SR riešil postupový kľúč na Majstrovstvá Slovenska, boli pre deti stanovené Výkonostné triedy /VT/ pre beh na 60 m cez prekážky. Pre každú kategóriu je spracovaná samostatná tabuľku so zoznamom detí s VT. Pre deti, ktoré dosiahli VT, si môžete na príslušnom územnom výbore DPO požiadať o známku dosiahnutej VT. Známka sa vlepí do preukazu mladého hasiča na stranu č. 6 v časti Iné záznamy. Nad známku vpíšte rok dosiahnutia VT a pod známku 60-tky pre rozlíšenie, keďže táto známka VT slúži aj pre beh jednotlivcov bez prekážok, ktoré niektoré okresy vykonávajú.
Za čas strávený pri spracovaní týchto údajov patrí vďaka Danovi Nagymu.

https://drive.google.com/open?id=1hKKZVZnwTj2PDFIkXrOsJVJSl8u02saZ

https://drive.google.com/open?id=133v3ARYL_MDzrJUZLtQBijekIMcwXIHr

https://drive.google.com/open?id=14YQuGV7oFFddw4Vc-6jWukxmFVM7xN23

https://drive.google.com/open?id=1QFQnr9x9FyBhnI5jJRdGDt3-5CGfWdzK

https://drive.google.com/open?id=1FtFDndNzZlxG4SIHnWVXIM7jnMPa-hTp