Ako budú vyzerať šesťdesiatky v roku 2018

Martin 20.1.2018 – Odborná škola DPO SR

Dňa 20.1.2018 sa na pôde Územného výboru DPO SR v Martine uskutočnilo stretnutie zástupcov organizácii pracujúcich v disciplíne Beh na 60 m cez prekážky. Stretnutia sa zúčastnil Predseda komisie mládeže DPO SR PaedDr. Tomáš Zanovit, Ján Hanuliak DHZ Badín, Ján Borievka Slovenský zväz hasičského športu, Jozef Strela ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves a DHZ Smižany, Ján Plaček DHZ Zákopčie, Michal Koukal DHZ Púchov, Roman Huliak DHZ Trnové, Jozef Klunda DHZ Kolárovice, Daniel Nagy DHZ Spišská Teplica, Jaroslav Chalány DHZ Madunice.

Na stretnutí boli prejednané a schválené dokumenty pre súťažný rok 2018.

Predpisy pre disciplínu beh na 60 m cez prekážky: 

Doplnené o pripomienky vyplývajúce zo súťažnej praxe v roku 2017. Zmena rozloženia prekážok z dôvodu priblíženia k predpisom v Čechách a predĺženia úseku na vykonanie zapojenia prúdnice. Predpisy schválené. Dokument zaslaný na DPO SR na schválenie prezídiom DPO SR ako platné predpisy disciplíny Beh na 60 m cez prekážky pre hru „Plameň“.  /viď príloha/

https://drive.google.com/open?id=1rEVjJVyAPXtQXAKI8bIxMURBNm7tm-Fa

Stanovy pre Slovenskú ligu v behu na 60 m cez prekážky:

Na stretnutí sa zamietol návrh na usporiadanie kôl SLv60 podľa krajov. Organizácie kola v Poprade sa zriekla DHZ Spišská Teplica. Do kalendára bola prijatá súťaž v Banskej Bystrici, organizátor DHZ Badín. Stretnutie neodporučilo usporiadať ďalšie kolo SLv60 v Maduniciach, ale pre získanie ďalších pretekárov z TT kraja sa v Maduniciach uskutoční 28.7.2017 kemp s následnou pohárovou súťažou v šesťdesiatkach. Stanovené jednotné štartovné pre každé kolo vo výške 1,50€. Stanovené predpísané ocenenie pre najlepších pretekárov. Zvýšený odvod z každého kola na záverečné ocenenie pretekárov z 20€ na 25€.

Liga bude mať v roku 2018 sedem kôl.

10.3.2018 – Banská Bystrica

12.5.2018 – Martin

26.5.2018 – Spišská Nová Ves

16.6.2018 – Púchov

30.6.2018 – Zákopčie

29.9.2018 – Púchov

7.10.2018 – Spišské Podhradie

Stanovy prejednané a schválené.

https://drive.google.com/open?id=1i0d0WH8TXLbFVn02b-heDiVXpfYK1ovN

Majstrovstvá Slovenska a Výkonostná trieda pre postup na Majstrovstvá Slovenska:

Členovia zasadnutia a Predseda komisie mládeže DPO SR sa zhodli na usporiadaní MS v šesťdesiatkach pri Celoslovenskom kole hry „Plameň“ po vzore MS v Banskej Štiavnici. Pre postup sú schválené výkonostné triedy, ktoré môžu pretekári získať na pretekoch do termínu uzávierky, ktorá bude oznámená po upresnení termínu Celoslovenského kola.

https://drive.google.com/file/d/15Jp-novnQvtvEVZsLuE1BsDA5xjgy5ej/view?usp=sharing

Jozef Strela