Prípravné reprezentačné sústredenie žien, dorasteniek a dorastencov

Keď sa rok 2016 zapísal zlatými písmenami pre Slovenský hasičský šport, kedy muži a dorastenky získali zlato a ženy bronz z požiarnych útokov na Majstrovstvách sveta v Ostrave, tak rok 2018 katapultoval naše reprezentačné výbery. Veď v tejto kráľovskej disciplíne akým požiarny útok je, znovu pred vlastným publikom v Banskej Bystrici, v neskutočnej atmosfére, ktorú vytvorili hlavne dobrovoľný hasiči, naše družstvá získali dve zlaté a dorastenky v Bulharsku bronzovú medailu. Za tento úspech okrem trénerov a vedúcich, je potrebné poďakovať aj Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky v osobe Vendelína Horvátha a Hasičskému a záchrannému zboru v osobe gen. JUDr. Alexandra Nejedlého, PhD.

Na konferencii Medzinárodnej športovej federácie hasičov a záchranárov v Saratove (Rusko) sa snem uzniesol, že nasledujúce Majstrovstvá sveta vo všetkých kategóriách mužov, žien, dorastencov i dorasteniek sa uskutoční v meste Saratov a to v dňoch od 8. – 16. septembra 2019.

O tom, že je hasičský šport čoraz populárnejší, hlavne po Majstrovstvách sveta v Banskej Bystrici, svedčí zvýšený záujem a kvalita nových adeptov na sústredeniach kategórií dorastencov, dorasteniek a žien ktoré sa uskutočnili 17.11.2018 v Martine pre kategóriu dorastencov a dorasteniek a 18. 11. 2018 v Poprade pre kategóriu žien.

Sústredení sa zúčastnilo 22 dorastencov, 13 dorasteniek a 10 žien pod vedením trénerov a vedúcich Mareka Šebesta, Vladimíra Suržina, Jozefa Strelu a inštruktorov Daniela Hlavičku a Sebastana Kubíka. Zo sústredenia sa ospravedlnil Viliam Štinčík. Trénermi na rok 2019 pre kategóriu dorastencov bude Viliam Štinčík, pre kategóriu dorasteniek Marek Šebest a kategóriu žien Vladimír Suržin. Sústredenie v Martine zmanažoval Ivan Todorov.

Na sústredení sa noví nádejní reprezentanti a  reprezentantky  oboznámili s výhľadom fungovania Slovenskej reprezentácie a hasičského športu v roku 2019. Absolvovali testovanie svojich fyzických a rýchlostných dispozícii, oboznámili sa so základmi výstupu do hasičskej veže a stoviek. K priaznivému priebehu sústredenia dorastencov a dorasteniek v Martine  pomohlo síce chladné, ale slnečné počasie. Ženy sa na sústredení v Poprade museli popasovať s veterným a chladným počasím. Ale dobrému dojmu pomohlo najmä to, že noví adepti prekvapili výbornými atletickými parametrami a znalosťami hasičských disciplín, ktoré im dávajú šance doplniť reprezentačné tímy z roku 2018.

Po ukončení pracovnej časti nastal čas hodnotenia sústredení. Tréneri povzbudili svojich zverencov do práce v zimnej príprave. Dohodli si spôsob vzájomnej komunikácie. Počas zimy sa uskutočnia podľa možnosti, ešte prípravné sústredenia pre každú kategóriu zvlášť za účasti nových aj „starých“ reprezentantov.  Potom sa vyberie užší výber reprezentantov, s ktorými sa bude pracovať ďalej. Všetky informácie budú zverejňované na stránke www.stovky.sk a hasičských internetových médiách.