startovky test


Zaregistrujte sa

Podradzká 60-tka

Organizátor: DHZ Spišské Podhradie a Mesto Spišské Podhradie

Miesto konania: areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie

Dátum konania: 08-10-2023

Čas konania: 11:00

Kontakty na organizátora: Ján Galarovič, tel. +421948500512, jan.galarovic@gmail.com

Link na propozície: http://stovky.sk/wp-content/uploads/2023/09/propozicie-60-ky-2023.pdf

Kategória Prípravka

Por. ID code Meno PriezviskoDružstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.