Štafeta 4 x 60 m – Po rokoch na Slovensku

Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy a CVČ pri ZŠ
Vás pozýva na súťaž o pohár riaditeľky školy

Štafeta 4 x 60 m
Dátum súťaže a miesto súťaže: 07-10-2023 v areáli školy
Štart súťaže: Štafety sa uskutočnia po ukončení súťaže jesenného zrazu okresu SNV-GL
predpokladaný začiatok o 14:00 hod.
Kategórie: mladšie žiačky a žiaci, staršie žiačky a žiaci
Predpisy, pokusy, popis trate: súťaží sa podľa Českých pravidiel pre Celoštátnu hru
,,Plameň“. Súťažné predpisy disciplíny nájdete v dokumente smernice plameň od strany 81
tu:

https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/Plamen/smernice-plamen/smernice-plamen-2022.pdf

Súťaž je nepovinná. Slúži ako predstavenie disciplíny s možnosťou zaradenia ako
plnohodnotná disciplína v budúcnosti. Rozdiely oproti českým smerniciam. Kategória mladší
žiaci a starší žiaci. Ak súťažné družstvo na úsek bariéry zaradí chlapca mladšieho ako 12
rokov, ten bude prekonávať bariéru vo výške 0.7m. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže
iba v 1 štafete. Každá súťažná štafeta má k dispozícii 1 pokus.
Hodnotenie: v každej kategórii víťazí družstvo s najnižším dosiahnutým časom.
Prihlášky: prihlášky v deň súťaže.
Časový harmonogram súťaže: podľa ukončenia predchádzajúcich disciplín, vyhlásenie
výsledkov, 20 minút po ukončení disciplíny.
Kontakt a informácie: možnosť trénovania štafety po dohode s p. Miroslavom Hmelárom tel.
číslo 0940 654 056, hmelar.miroslav@zoznam.sk
Zdravotná služba bude zabezpečená organizátorom.

Na vašu účasť sa tešíme a veríme, že táto disciplína prispeje k rozvoju
mladých hasičov.

S pozdravom
Miroslav Hmelár-hlavný organizátor súťaže