Púchovské šesťdesiatky detí

Poriadateľ  súťaže:  DHZ Púchov                                                      Miesto konania: ZŠ Gorazdova

Dátum súťaže: 3.10.2015                                                                  Začiatok súťaže o 9:30 hod.
Štartovné 0,5 €

viac v propozíciach

Taktiež sa uskutoční súťaž v dvojboji (propozície)