Pozvánka na 6.Kolo SLv60 v Púchove

DHZ Púchov Vás srdečne pozýva na 6. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m s prekážkami.
Poriadateľ súťaže: DHZ Púchov
Miesto konania: ZŠ Gorazdova
Dátum súťaže: 1.10.2016
Začiatok súťaže o 09:30 hod
Štartovné 1,50 €
Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel Ligy v behu na 60 m s prekážkami
Kategórie:
Prípravka do 8 rokov bez rozdielu pohlavia
Mladšie dievčatá a chlapci od 8 – 11 rokov
Staršie dievčatá a chlapci od 12 – 15 rokovPravidla a predpisy k vykonaniu disciplíny na 60 m s prekážkami sú uverejnené na:
www.stovky.sk , www.dhzpuchov.szm.sk
Reristrácia poradia na :
www.dhzpuchov.szm.sk