Kysucké šesťdesiatky

Dobrovoľný hasičský zbor obce Zákopčie Tarabov

Vás pozýva na

Kysucké šesťdesiatky,

4. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky a Stredoslovenskej hasičskej ligy v behu na 60 m cez prekážky.

Súťaž sa uskutoční v areáli Futbalového ihriska pri ZŠ Zákopčie.

Štartovné 1,50 €.

Pre súťažiacich je zabezpečená strava a pitný režim.

Prihlásenie na www.stovky.sk v sekcii 60-tky – štartovné listiny do 28. 6. 2018

Program:

11,00 – 12,45  Tréning a prezentácia

12,45 – Nástup

13,00 – Plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 15 minút po ukončení súťaže.