3. Otvorené reprezentačné sústredenie dorasteniek zamerané na stovky a veže

Preložené sústredenie dorasteniek 14.4.2019, sa uskutoční 27.4.2019 v areáli HaZZ Poprad od 10,00 hod do 16,30 hod.  Sústredenie bude zamerané na technickú prípravu vykonania disciplíny Beh na 100 m cez prekážky a Výstup do hasičskej veže. Sústredenie je určené pre  uchádzačky o Reprezentáciu dorasteniek Slovenskej republiky.  Sústredenie povedú Ing. Marek Šebest a Jozef Strela, poverený za prípravu Reprezentácie dorasteniek SR.

K sústredeniu je potrebné priniesť si obuv a oblečenie vhodné na vykonávanie disciplín. Pre beh na 100 m cez prekážky sa odporúča priniesť si tretry. Taktiež je potrebné priniesť ochrannú prilbu, opasok a kto má tak aj vlastné hadice a rozdeľovač.

K sústredeniu  je potrebné zaslať prihlášku s menom, priezviskom, rokom narodenia a názvom zboru, na email  reprezentacie@stovky.sk do 24.4.2019.  Na sústredenie je potrebné priniesť potvrdenie zákonného zástupcu.

Potvrdenie zákonného zástupcu nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/11Ol5bFz-36EcPYojjsuc1mDvRL9AJefy/view?usp=sharing

V prípade potreby, je možnosť zabezpečiť skromné ubytovanie zo soboty na nedeľu, na súťaž Tatranský pohár. Potrebné karimatka a spacák. Písať do 20.4.2019 na mail reprezentacie@stovky.sk