Súťaž mladých hasičov a šesťdesiatky…

DHZ Spišská Teplica a obec Spišská Teplica Vás pozývajú na súťažný deň mladých hasičov, ktorý sa uskutoční 4.5.2019 v areáli ZŠ Spišská Teplica o 9:00 hod. Súťažiť sa bude až v piatich disciplínach.

Štafeta 5 x 30 m : dráhy sú umiestnené vedľa seba, odovzdávky v protismere. Vykonanie a hodnotenie štafetového behu bude v súlade s novelizovanými Pravidlami pre celoštátnu hru Plameň a Smernicou ÚzO DPO SR Poprad 1/2019.

Štafeta hasičských dvojíc : jedna dráha 5 členov KMH, vykonanie a hodnotenie podľa Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2019.

Uzlová štafeta : vykonanie a hodnotenie podľa Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2019.

Súťaž je zaradená do 19. ročníka PODTATRANSKEJ OLYMPIÁDY MLADÝCH  HASIČOV.

 

Požiarny útok s vodou  (POMH 8)

Samostatnou súťažnou disciplínou, osobitne vyhodnotenou  je požiarny útok s vodou  podľa Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, platných od 1.1.2018, za použitého pretlakového ventilu, ktorý zabezpečí usporiadateľ – DHZ. Povrch súťažnej dráhy trávnatý,  štart – podesta a nádrž na vodu, základňa – drevená podesta 10 cm vysoká,  nábeh k základni 5 m, terče sklápacie , časomiera – elektrická , nádrž na vodu – nad 1000 l nebude počas útoku doplňovaná. Súťaž je zaradená do Podtatranskej hasičskej ligy .- kategória žiaci.

Preteky jednotlivca cez 60 m

Súbežne sa bude konať pretek jednotlivcov v behu na 60 m cez prekážky v kategóriách prípravka do 8 rokov chlapci aj dievčatá, mladšie dievčatá, mladší chlapci 8 – 11 rokov, staršie dievčatá, starší chlapci od 12 do 15 rokov. Súťaží sa podľa Predpisov k vykonaniu disciplíny beh na 60 m cez prekážky (predpisy platné pre rok 2019) zverejnené na stránke www.stovky.sk v časti 60-tky.

Prihlášky : každý DHZ, príp. ZŠ môže prihlásiť do súťaže viac kolektívov. V prípade neprihlásenia KMH do termínu podľa týchto ” Smerníc…”, výsledok dosiahnutý na tejto súťaži nebude počítaný do ” Podtatranskej olympiády MH ” a usporiadateľ nezabezpečí KMH stravu. Prihlásiť sa môže telefonicky do 3.5.2018 na  0911 930 329 – Marek Červeň predseda DHZ, 0905 584 376 – Marek Kupčo,  veliteľ DHZ, email: dhzspteplica@gmail.com

Šesťdesiatky: www.stovky.60-tky/startovne_listin, alebo na hore uvedené kontakty, alebo na: Daniel Nagy 0905 768 033, nagy.daniel21@gmail.com, sestdesiatky@gmail.com.

Podrobný program a smernice TU

 

teplica plagat_01