Spišský hasičský deň – Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov 2019

! ! ! Aktualizované 30.5.2019 ! ! !
Aj tento rok si budete môcť pozrieť priamy prenos zo súťaže Spišský hasičský deň – Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov na www.dobrovolnihasici.sk.
Priamy prenos v sobotu aj v nedeľu!
Otvorené štartovné listiny pre 2. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky
Otvorené štartovné listiny pre súťaže v Hasičskej stovke a v Hasičskej veži
Spišský hasičský deň – Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov 2019
31. 5. – 2. 6. 2019
Celkové pokyny k súťaži, časový harmonogram, informácie a kontakt:
Propozície jednotlivých disciplín:
Požiarny útok s vodou
Štafeta 400 m cez prekážky CTIF
Požiarny útok CTIF
Beh na 60 m cez prekážky – 2. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky 2019
Dvojboj: Disciplíny hasičská veža a hasičská stovka
Spišský hasičský deň /ďalej SHD/ je tradičná, svojho druhu výnimočná medzinárodná súťaž, ale tento rok predsa iná. Posledné roky súťaž mladých hasičov prebiehala v disciplínach Požiarny útok CTIF, Štafeta CTIF a Behu na 60 m cez prekážky. K nim tento rok pridávame najpopulárnejšiu disciplínu na Slovensku, Požiarny útok s vodou. Najväčšou zmenou je ale skúsiť vyhodnotiť všetky disciplíny spolu a vyhlásiť celkového víťaza SHD 2019 v kategóriach chlapci a dievčatá.
Ako to bude vyzerať?
V piatok podvečer prebehne súťaž v Požiarnom útoku s vodou. V sobotu doobedu sa budú konať disciplíny Požiarny útok CTIF a Štafeta CTIF. Poobede prebehnú šesťdesiatky, ktoré sú zaradené do Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky. Každá disciplína bude hodnotená zvlášť. Zúčastnené družstvá súťažiace o celkového víťaza, si do celkového hodnotenia prinesú body za umiestnenia v každej disciplíne. V šesťdesiatkach, sa do súčtu družstva budú počítať body štyroch najlepších pretekárov družstva v akejkoľvek z kategórií mimo prípravky. Ďalším kritériom na určenie umiestnenia v šesťdesiatkach. je súčet štyroch časov. Pri prípadnej rovnosti bodov zo štyroch disciplín, bude rozhodujúce umiestnenie v Požiarnom útoku s vodou. Družstvo s najnižším súčtom sa stane celkovým víťazom SHD 2019. Mladí hasiči, ktorí sa zúčastnia všetkých disciplín, budú mať zvýhodnené štartovné, ubytovanie zdarma, a zabezpečený obed v sobotu.
Prečo táto zmena? Doteraz sa na Slovensku v hre „Plameň“ do celkových výsledkov počítali len CTIF disciplíny a ostatné disciplíny boli na okraji záujmu. Ak nám tento pokus vyjde, tak to možno bude inšpirácia pre zmenu hodnotenie „Plameňa“ v budúcnosti. Ďalšou devízou bude, že mladí hasiči budú musieť rozvíjať schopnosti mladých hasičov vo všetkých disciplínach nášho „Plameňa“.
Súťaž je otvorená pre 15 družstiev. Prihlásenie na mailovú adresu strelajozef@gmail.com. Po naplnení kapacity súťaže sa ďalšie prihlášky neprijímajú! Počet prihlásených družstiev bude priebežne zverejňovaný. Prihlásené družstva 20. 5. 2019 obdržia mailom prezenčné listiny potrebné na prezentáciu k súťaži.
V nedeľu prebehne súťaž v dvojboji vo Výstupe do hasičskej veže a v Hasičskej stovke. Súťaž je prioritne určená pre dorastencov a dorastenky v členení mladší, stredný a starší dorast.
V prípade záujmu o kategórie muži a ženy radi otvoríme aj tieto kategórie dospelých. Podmienkou je garancia účasti minimálne 10 pretekárov v týchto kategóriach. Záujem o účasť musíte nahlásiť mailom na adresu strelajozef@gmail.com do 10.5.2019.
Tešíme sa na Vás v Spišskej Novej Vsi
Jozef Strela
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves a DHZ Smižany