Kolárovice – stredoslovenská liga 60-tky a 100-vky.

Miesto konania: Kolárovice

Dátum: 4.8.2019

Čas: 10:00 tréningy, 11:00 zahájenie súťaže

Kategórie:
Prípravka chlapci a dievčatá,
Mladší chlapci a dievčatá,
Starší chlapci a dievčatá.

Povrch: umelá tráva

Štartovné : 1,5 Eur

Registrácia pretekárov:

https://docs.google.com/…/1jPWtyR8748zQEbYcNpAQyPrCHK…/edit…

taktiež pozývame na 2. kolo SSHL v 100-vkách

Miesto konania: Kolárovice

Dátum: 4.8.2019

Čas: cca 13:30 zahájenie – po ukončení disciplíny 60m cez prekážky

Kategórie:
Mladší dorastenci a dorastenky ( 2006,2005)
Stredný dorastenci a dorastenky ( 2004, 2003)
Juniori a juniorky ( 2002, 2001)
Ženy ( 2000 a menej)
Muži ( 2000 a menej)

Povrch: umelá tráva

Štartovné : 1,5 Eur

Registrácia pretekárov:

https://docs.google.com/…/1xzZO0F6OlgJLP5TKD39X3cy37Q…/edit…