Aktualizácia -Banskobystrické šesťdesiatky 2020

 

OZ Plameň Badín
Vás pozýva na VI. ročník Banskobystrických šesťdesiatok a zároveň 2. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky 2020. 
Dátum súťaže:  22.8.2020
Čas súťaže:  11:30 hod.
Miesto súťaže:  športový areál Základná škola s Materskou školou  Banská Bystrica , Radvanská 1 , Banská Bystrica
Štartovné: 1,50 €  za pretekára, platí sa pri prezentácii
Zdravotná služba: zabezpečuje organizátor
Časový harmonogram súťaže:
10:00 hod. Prezentácia, tréningy na vlastnú zodpovednosť. 11:30 hod. Otvorenie súťaže , plnenie disciplín
Prihlášky: mail: doluxservis@gmail.com, tel. Ján Hanuliak 0911206008, www stovky.sk
V piatok 21.8. 2020 vo večerných hodinách sa uzatvárajú štartovné listiny! Po tomto termíne zmeny riešiť už len telefonicky na číslo 0911 206 008. Aj to len z vážnych dôvodov, ako neúčasť prihláseného pretekára. Pretekári prihlásení v štartovných listinách na pozíciach s vyšším číslom budú zaradení na koniec štartovných listín, alebo vyplnia voľné miesta v štartovnej listine.
Súťaž prebieha podľa pravidiel Slovenskej ligy v 60-kach pre rok 2020.
Občerstvenie: zabezpečené formou bagiet

Dôležité upozornenie:

Doplnené organizačné pokyny:

Na súťaži sa budú od účastníkov vyžadovať zvýšené hygienické opatrenia proti nákaze vírusom Covid 19. Zvážte svoj zdravotný stav. V prípade, že ste navštívili krajinu v ktorá je považovaná za rizikovú, zvážte svoju účasť. Každý účastník bude pristupovať k prezentácii s rúškom a povinne si dezinfikuje ruky. Účastníci budú povinný dodržiavať stanovené rozostupy od ostatných účastníkov súťaže. 

V prípade zhoršenia zdravotnej situácie na Slovensku, alebo v regióne Banská Bystrica sa súťaž zruší! O zrušení súťaže bude organizátor informovať na stránke www. stovky.sk.

V súlade s nariadenými opatreniami ÚVZ SR sa na športovom podujatí bude vyžadovať od každého účastníka dodržiavať tieto opatrenia ohľadom Covid 19:

Každý návštevník je povinný dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia a musí mať u seba prostriedky na prekrytie tváre /rúško, šál, šatka/.

Dodržujte bezpečný odstup od ostatných účastníkov.

V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Všetci súťažiaci aj návštevníci budú označený pri vstupe do areálu. Každý návštevník a súťažiaci bude povinný preukázať sa, pri opustení a následnom vstupe do areálu a počas celého pobytu na súťaži!

Každý účastník sa pri vstupe zapíše do prezenčnej listiny súťaže. V prípade, že sa z jedného zboru zúčastní akcie viac účastníkov, prosím Vás o vypísanie prezenčnej listiny vopred. Vyhneme sa tým zdržaniu pri vstupe. Prezenčná listina obsahuje čestné prehlásenie, že ste sa za posledných 14 dní  nenachádzali mimo bezpečných krajín uvádzaných ministerstvom vnútra  a že nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19.

Prezenčná listina na stiahnutie: 

https://drive.google.com/file/d/1VnxLABxUQOLv0_6lVab-sjECRT6EIay9/view?usp=sharing

Priestor súťažnej dráhy bude vyhradený len pre súťažiacich, ktorí pri vykonávaní disciplíny a tréningu nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. Osoby doprevádzajúce súťažiacich budú, budú mať  vstup na dráhu povolený len počas súťaže a to pri príprave, postavenie hadíc, rozdeľovača a po vykonaní pokusu pri odstránení náradia z dráhy. Do priestorov súťažnej dráhy majú diváci vstup zakázaný!

 Pokiaľ je to možné konzumujte prinesené jedlo a nápoje výlučne so svojimi blízkymi alebo známymi, aby sa eliminovalo riziko prenosu prípadného COVID-19.  Na odpadky budú pripravené smetné koše. Na čistý plastový odpad bude pripravený samostatný odpadkový kôš.