Podradzka 60-tka

Podradzka 60-tka

 

Dovoľte mi, aby som Vás v týchto neľahkých časoch srdečne pozval na súťaž mladých hasičov na súťaž v behu na 60m cez prekážky – Podradzka 60-ka.

Nakoľko sa situácia a podmienky organizácie takýchto podujatí závisia od zaradenia okresu Levoča v covid semafore, budú presne podmienky účasti zverejnené najneskôr v pondelok 27.9.2021. S určitosťou vieme povedať, že celá súťaž bude prebiehať v režime OTP, dokladovať režim OTP budú osoby staršie ako 12 rokov.  Zároveň by som chcel požiadať všetkých účastníkov (súťažiaci aj doprovod) o doručenie vypísanej prezenčnej listiny už pri vstupe do areálu, samozrejmosťou budú aj rúška a dezinfekcia rúk.

V prípade veľmi nepriaznivej predpovede počasia sa môže termín alebo čas súťaže zmeniť o čom budú všetci prihlásení včas informovaní najneskôr do soboty 2.10.2021 do 12:00.

Propozície

Prezenčná listina

Ján Galarovič