1. ročník Memoriálu Karola Gottharda, Myjafské 60-ky

Dobrovoľný hasičský zbor Jána Mihálika, Myjava a Mesto Myjava

 

Vás srdečne pozývajú na

1. ročník Memoriálu Karola Gottharda, Myjafské 60-ky

 

Dátum súťaže a miesto súťaže:

25.6.2023 o 10:30 hod. Areál TJ Spartak Myjava (futbalový štadión)

Kategórie: 

Prípravka dievčatá, prípravka chlapci, mladšie dievčatá, mladší chlapci, staršie dievčatá, starší chlapci

Štartovné: 

1,50 € za každého pretekára – platí sa pri registrácii.

Popis trate a pokusy:

Povrch dráhy je umelá tráva. Súťažiť sa bude súčasne v dvoch dráhach. Každý súťažiaci má dva pokusy. 

Hodnotenie:

V každej zo 6 kategórií víťazí pretekár s najnižším dosiahnutým časom, ktorý sa skladá z dosiahnutého času s pripočítanými bodmi za vek.

Prihlášky, kontakt informácie: 

Prihlášky na: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ws7vGx0XgeFgSZRnTkJmnRHwSmo9lEZLNHnEz8CbAFY/edit?usp=sharing

 alebo mailom na tari.ucto@gmail.com. Uzávierka prihlášok 22.6.2023. Po tomto termíne sa môže štartovná listina doplniť len po dohode s organizátorom.

Informácie: Marta Gotthardová mobil: +421905 262 084, mail: tari.ucto@gmail.com 

Časový harmonogram súťaže: 

Od 9:00 registrácia súťažiacich a tréningy

10:00 porada rozhodcov, pokyny vedúcim

10:15 otvorenie súťaže

10:30 plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 30 min. po ukončení plnenia disciplín.

 
 

 

S pozdravom                                                                    Gotthardová Marta

                                                                                               DHZ Myjava