„Podradzka 60-tka“ – Finálové kolo SLv60

DHZ Spišské Podhradie a Mesto Spišské Podhradie
Vás pozývajú na:

súťaž jednotlivcov mladých hasičov v behu na 60m cez prekážky pod názvom:

„Podradzka 60-ka“
FINÁLOVÉ KOLO 10. ročníka Slovenskej ligy v 60-kách

Dátum súťaže: 8.10.2023 (nedeľa) o 11:00 hod. Od 9:30 do 10:30 tréningy na vlastnú zodpovednosť.
10:30 – 10:45 porada vedúcich a rozhodcov, 10:45 nástup a slávnostné otvorenie súťaže.

Miesto súťaže: areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie – tartanová dráha
Kategórie: prípravka, mladšie dievčatá, mladší chlapci 8 – 11 rokov, staršie dievčatá, starší chlapci
od 12 do 15 rokov. Súťaží sa podľa pravidiel Slovenskej ligy v 60-kach, ktoré sú zverejnené na
www.stovky.sk

Prihlášky: rezervácia poradia na: www.stovky.sk do 6.10.2023 !!! Každý DHZ môže prihlásiť viac
jednotlivcov. Viac info aj na www.stovky.sk, www.sestdesiatky.sk a na facebooku v skupine
sestdesiatkysestdesiatky, alebo mailom na jan.galarovic@gmail.com, 0948 500 512
Štartovné: 1,5 €, za každého pretekára – platí sa pri prezentácii.
Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom
Časový harmonogram súťaže: 9:30 – 10:30 prezentácia súťažiacich a tréningy
10:30 – 10:45 porada rozhodcov, pokyny vedúcim
10:45 otvorenie súťaže
11:00 štart prvého rozbehu
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.