Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky 2017

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky 2017

Úspešne zavŕšila finálovým kolom v Spišskom Podhradí  8.10.2017 svoj IV. Ročník. V roku 2017 sa liga skladala zo siedmich kôl, v období od mája do októbra, v mestách celého Slovenska. V Martine, Spišskej Novej Vsi, Púchove, Zákopčí, Spišskej Sobote, Púchove a v Spišskom Podhradí.  O vzrastajúcej popularite šesťdesiatok hovorí účasť  230 súťažiacich počas celého ročníka. Taktiež je potešiteľné, že sa zvyšuje kvalita súťaží, kde podomácky robené prekážky pomaly vymieňajú kvalitné a bezpečné certifikované prekážky, kladiny a bariéry. To tiež prináša zlepšené výkony. V roku 2017 sa v piatich kategóriách až 21 krát upravovali  najlepšie výkony Slovenských pretekárov, ktoré evidujeme podľa veku súťažiacich detí.

V šesťdesiatkach najobľúbenejšou kategóriou býva prípravka. Sú to najmladšie deti bez rozdielu pohlavia do 8 rokov, ktoré začínajú zažívať pocit veľkých pretekárov. V celkovom hodnotení sa v roku 2017 sa na 3.mieste umiestnil David Koncový /DHZ Púchov/. 2.miesto obsadil Martin Plaček /DHZ Zákopčie Tarabov/. Víťazom sa stala Dominika Dižová /DHZ Kolárovice/.

Veľmi zaujímavou v roku 2017 bola kategória mladších dievčat. Tu sa väčšinou o medailové umiestnenia starali tri veľké kamarátky – pretekárky, ktoré úroveň tejto kategórie posunuli na métu, ktorú budú ďalšie generácie ťažko prekonávať. V konečnom zúčtovaní to dopadlo takto. 3.miesto Magdaléna Štinčíková /DHZ Svit/, 2.miesto Michaela Petrušková /ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves/. A po štvrtý krát sa stala víťazkou ligy Terézia Srogončíková /DHZ Nosice/.

V kategórii mladších chlapcov  Michal Rerko /ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves/ vyhral šesť ligových kôl a suverénne túto kategóriu vyhral. Na 2.mieste skončil Alexander Rídzik /DHZ Púchov/ a na 3.mieste Šimon Chovanec /ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves/.

Najpočetnejšou a najkvalitnejšou kategóriou bola kategória starších dievčat.  Celej ligy sa zúčastnilo až 85 pretekárok . Počas ligy sme mali až štyri víťazky ktoré zvíťazili na jednotlivých kolách. O víťazstvo v lige sa bojovalo až do posledného rozbehu. Nakoniec na 3.mieste skončila Miroslava Muchová /DHZ Lutiše/. 2.miesto obsadila Viktória Krempaská /ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves/. Minuloročné víťazstvo v lige obhájila Radka Červeňová /DHZ Spišská Teplica/.

Kategória starších chlapcov mala po odchode minuloročného suveréna Mareka Švajku, uvoľnený trón pre nového víťaza ligy. Na ten zasadol Tomáš Štinčík /DHZ Svit/, ktorý dokázal vyhrať až 5 ligových kôl. Na 2.mieste skončil Tomáš Kucej /DHZ Púchov/. 3. Miesto obsadil Radovan Nagy /DHZ Spišská Teplica/.

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky úspešne ukončila svoj štvrtý rok života. Za túto krátku dobu „reštartu“, sa šesťdesiatky dostali do oficiálnych predpisov hry „Plameň“.  Každoročne sa do nej zapája viac detí a zborov a organizujú aj iné pohárové súťaže mimo SLv60. Deti sa po návykoch v šesťdesiatkach,  plynule zapracúvajú do disciplíny beh na 100 m cez prekážky a celkového hasičského života.  Aj takýmto spôsobom, sa pomaly prebúdza k životu hasičský šport a disciplíny na ktoré sa pred dvadsiatimi rokmi zanevrelo. Záujem o súťaže, počet detí , kvalita výkonov ukazujú, že šesťdesiatky sa vydali na správnu cestu.

Za organizátorov SLv60 Jozef Strela