Pohárová súťaž hasičskej mládeže v požiarnom športe Púchov

Dobrovoľný hasičský zbor Púchov, Vás pozýva dňa 7. 8. 2021 na pohárovú súťaž hasičskej mládeže v požiarnom športe.

O 10,00 hod. Výstup na hasičskú vežu a o 11,30 hod. Beh na 60 m cez prekážky na ZŠ Gorazdova.

Registrácia pretekárov Výstup na hasičskú vežu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18jfJ8-haIHsNGJncTmYrB-zhngo0WFqkj0nFGwLORog/edit?fbclid=IwAR27TOydWRNOtdVltBghZJPtOnYRL5eFi4Dz4nPrrmMjZgXb9TVdO_cq0T4#gid=1700820618

Registrácia pretekárov Beh na 60 m cez prekážky:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDtPjWQ87Iyr529gyOvt4bbNIgt8mEcu82WJAEC8qk0/edit?fbclid=IwAR04PlnMfQPtjOUXQvVtrZeSYyV3a986r2XECGKIU9_k6VkHCT1eqJkiFiU#gid=0

Súťaží sa podľa novelizovaných pravidiel SSHL v behu na 60 m cez prekážky.

Kategórie: prípravka chlapci – dievčatá, ml. chlapci – dievčatá, st. chlapci – dievčatá a ženy

Výstup na hasičskú vežu je podľa medzinárodných pravidiel s výnimkou prípravky

Kategórie: prípravka 2015 – 2009, ml. dorastenci -dorastenky 2008-2007, stredné dorastenky – dorastenci 2006 – 2005, st. dorastenky – dorastenci 2004 – 2003 a ženy

Disciplína vo výstupe na hasičskú vežu je na 2 pokusy

Štartovné v behu na 60 m 1,50 € – Výstup na vežu 1,50 €

Zároveň prosíme všetkých účastníkov, aby mali pri sebe ochranné rúška. 

Veríme, že podporíte túto akciu svojou účasťou, aby v ťažkom čase tento šport nezanikol. Požiarnemu športu zdar

Oficiálny plagát súťaže: