4. kolo SSHL v 60-kách Kolárovice

Srdečne pozývame na 4. kolo SSHL v 60-kách v Kolároviciach dňa 6.8.2022 o 12 hod.
Harmonogram:
11:00 – začiatok tréningov
11:30 – ukončenie prezentácie pretekárov
12:00 – zahájenie súťaže
Štartovné – 2 eura
Dráha – umelá tráva
Kategórie:
Prípravka dievčatá
Prípravka chlapci
Mladšie dievčatá
Mladší chlapci
Staršie dievčatá
Starší chlapci
On-line registrácia do 3.7.2022 22h. odkaz nižšie:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D_vMaFWLosdXHjbzrMFNuzTnkFdzW_RhkHvJW8s-k94/edit?fbclid=IwAR3xtuwGtPT7w95tI3DzkC2GVmHL0BewIxGkux4Lx9gtAYr2eW9BfvJG-WQ#gid=1821811932