Banskobystrické šesťdesiatky 2022

Občianske Združenie Plameň Badín
Vás pozýva na
V. ročník pretekov jednotlivcov v behu cez prekážky na 60 metrov.

Banskobystrické šesťdesiatky

Dátum súťaže: 20.8.2022
Čas súťaže: 10:00 hod.
Miesto súťaže: športový areál Základná škola s Materskou školou Banská
Bystrica , Radvanská 1 , Banská Bystrica
Štartovné: 1,50 € za pretekára, platí sa pri prezentácii
Zdravotná služba: zabezpečuje organizátor
Časový harmonogram súťaže:
09:00 hod. Prezentácia, tréningy na vlastnú zodpovednosť.
10:00 hod. Otvorenie súťaže , plnenie disciplín
Ustrojenie súťažiacich : Rovnošata alebo športové oblečenie presahujúce lakte a kolená. Obuv športová. Kopačky sú zakázané. Atletické tretry sú povolené.  Súťažiaci je povinný súťažiť s ochrannou prilbou a opaskom.
Ochranná prilba upevnená na hlave a zabezpečená proti zošmyknutiu z hlavy pomocou remienka, prip. zapínacím mechanizmom Štartovné čísla sa budú prideľovať pri prezentácii. (podľa rezervácie, aby sa to nemuselo veľmi meniť v deň súťaže)
MTZ: Prekážky zabezpečí organizátor.
Občerstvenie zabezpečené formou bagiet
Prihlášky: mail: doluxservis@gmail.com, tel.Ján Hanuliak 0911206008,
www stovky.sk
V piatok 19.8. 2022 vo večerných hodinách sa uzatvárajú štartovné listiny! Po tomto termíne zmeny riešiť už len telefonicky na číslo 0911 206 008. Aj to len z vážnych dôvodov, ako neúčasť prihláseného pretekára. Pretekári prihlásení v štartovných listinách na pozíciach s vyšším číslom
budú zaradení na koniec štartovných listín, alebo vyplnia voľné miesta v štartovnej listine.
Súťaž prebieha podľa pravidiel Slovenskej ligy v 60-kach pre rok 2022.

propozície súťaže