MSR dobrovoľných hasičov v hasičskej stovke a veži

ÚzV DPO SR Poprad, DHZ Poprad v spolupráci s DHZ Spišská Teplica, Klub hasičského športu Poprad a OR HaZZ Poprad usporiada

Majstrovstvá Slovenska

 v Hasičskej stovke a Hasičskej veži

 v kategóriách mužov, žien, dorastencov a dorasteniek

 

Termín

15.10.2022

Miesto konania

Areál OR HaZZ Poprad

Časový rozvrh

do  0930 –  Prezentácia

      0945 –  Porada vedenia, rozhodcov, uzatvorenie štartovných listín

      1000 –  1200 Hasičská veža

      1300 –  1500 Hasičská stovka

      1530 – Vyhodnotenie a ukončenie súťaže

 

Časomiera

elektronická

Prihlášky

Do 13.októbra  2022  na adresu startovky@stovky.sk (www.stovky.sk)

Prihláška obsahuje: Meno a priezvisko, dátum narodenia, DHZ.

Pravidlá

Kategórie:

–        Dorastenci/ky – mladšia do 14 r.(ročníky do 2008), stredná15-16 r.(ročníky 2006 a 2007), staršia 17-18 r.(ročníky 2004a2005),

–        Ženy od 18 r.(ročník od 2004 a viac),

–        Muži od 18 r.(ročník od 2004a viac).

O zaradení pretekárov do kategórii rozhoduje rok narodenia.

Pretekári môžu súťažiť len v jednej kategórii podľa roku narodenia.

Pretekári/ky ročník 20014 môžu súťažiť len v jednej kategórii a to buď v kategórii starší dorastenec/muž resp. st. dorastenka/žena.

–        súťaží sa podľa  pravidiel hasičského športu Medzinárodnej  športovej federácie hasičov a záchranárov, s výnimkou pre hasičskú vežu, ktorá sa behá pre všetky kategórie do II. podlažia cvičnej veže (prvé okno). Pokus je ukončený zopnutím kontaktnej podlahy oboma nohami,

–        súťažiaci majú  2 pokusy,

–        v dorasteneckých kategóriách o víťazoch rozhodnú najlepšie  dosiahnuté časy z dvoch pokusoch,

–        v kategórii muži a ženy o titul Majster/ka Slovenska budú bojovať pretekári/ky s prvým a druhým najlepším dosiahnutým časom a o 3. miesto  budú bojovať pretekári/ky s tretím a štvrtým najlepším dosiahnutým časom,

Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.

Štartovné

3,- € za každého súťažiaceho.

Štartovné bude vyberané pri prezentácii v deň preteku.

 

Propozície k stiahnutiu