Podradzká šesťdesiatka

DHZ Spišské Podhradie a Mesto Spišské Podhradie


Vás pozývajú na:


súťaž jednotlivcov mladých hasičov v behu na 60m cez prekážky pod názvom:

„Podradzka 60-ka“


FINÁLOVÉ KOLO Slovenskej ligy v 60-tkach
Dátum súťaže: 2.10.2022 (nedeľa) o 11:00 hod. Od 9:45 tréningy na vlastnú zodpovednosť.
Miesto súťaže: areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie – tartanová dráha
Kategórie: prípravka, mladšie dievčatá, mladší chlapci 8 – 11 rokov, staršie dievčatá, starší chlapci od 12 do 15 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu súťaže, pričom súťažiaci v kategórii mladších nesmie ku dňu súťaže dovŕšiť 12 rokov a v kategórii starších 16 rokov. Mladší chlapci a mladšie dievčatá súťažia od 8 do 11 rokov. Do súťaže sa môže sa zapojiť aj mladší pretekár, ale hodnotený bude ako 8 ročný. Mladší pretekár od dosiahnutia 11 rokov sa môže zapojiť aj do kategórie starších. /Platí to hlavne pre súťažiacich, ktorí v priebehu roka dosiahnu 12 rokov chcú byť celkovo hodnotený v lige v kategórii starších/
K veku súťažiacich sa bude pripočítavať časové znevýhodnenie. /sek = sekunda/
Kategória mladší:
8 r + 0 sek
9 r + 0,5 sek
10 r + 1 sek
11 r + 1,5 sek
Kategória starší:
12 r + 0 sek
13 r + 0,5 sek
14 r + 1 sek
15 r + 1,5 sek
Kategória prípravka: do 8rokov + 0sek.
Prezentácia: Minimálne 15 minút pred otvorením súťaže
Pokusy: Počet pokusov určí organizátor v deň súťaže, podľa počtu súťažiacich a počasia.
Ustrojenie súťažiacich : Rovnošata alebo športové oblečenie resahujúce lakte a kolená. Obuv pracovná, alebo športová. Kopačky sú zakázané. Atletické tretry sú povolené, ak to dovolí povrch súťažnej dráhy a organizátor to v predpisoch výslovne nezakáže. Súťažiaci je povinný súťažiť s ochrannou prilbou a opaskom. Ochranná prilba upevnená na hlave a zabezpečená proti zošmyknutiu z hlavy pomocou remienka, prip. zapínacím mechanizmom Štartovné čísla sa budú prideľovať pri prezentácii. (podľa rezervácie, aby sa to nemuselo veľmi meniť v deň súťaže)
MTZ: Prekážky zabezpečí organizátor. V prípade nepriaznivého počasia organizačný štáb súťaže môže pred začiatkom súťaže upraviť jednotlivé prekážky.
Prihlášky: rezervácia poradia na: www.stovky.sk do 30.9.2022 !!! Každý DHZ môže prihlásiť viac jednotlivcov. Viac info aj na www.stovky.sk, a na facebooku v skupine sestdesiatkysestdesiatky, alebo mailom na jan.galarovic@azet.sk
Štartovky a online výsledky zo súťaže na: https://sestdesiatky.sk/sutaze_2022/
Štartovné: 1,5 €, za každého pretekára – platí sa pri prezentácii.
Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom
Časový harmonogram súťaže:
9:45 – 10:45 prezentácia súťažiacich a tréningy
10:45 – 11:00 porada rozhodcov, pokyny vedúcim
11:00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.
Súťaž prebieha podľa pravidiel Slovenskej ligy v 60-kach. Presné znenie predpisov k vykonaniu disciplíny nájdete na: www.stovky.sk