Záhorácka veža

OR HaZZ v Senici a DHZ Kúty

Usporiada
III. kolo Slovenskej ligy v hasičskom športe

pod názvom

Záhorácka veža

Termín:                   23.9.2023 o 11:00

Miesto konania:      Areál hasičskej stanice v Kútoch, Štúrova 1667 Kúty 90801.                          

Časomiera:              Elektronická

Povrch:                    Veža, antuka a gumené podložky na štarte. (istenie pádová sieť)

Začiatok a plnenie disciplín:

            Do 10:45 prezentácia

                  11:00 začiatok disciplíny výstup do 4. podlažia cvičnej veže muži (2pokusy) a následne ženy výstup do 2. podlažia cvičnej veže  (2 pokusy)
          

Ocenenie:                Najlepší traja jednotlivci z každej kategórie. Ceny za Záhorácku vežu, budú odovzdané na slávnostnom nástupe pred požiarnymi útokmi 12:45.

Kategórie:               Ženy, muži   

Štartovné:               Zadarmo

Pravidlá súťaže:    Súťaží sa podľa platných pravidiel hasičského športu SR.
            
https://www.dposr.sk/images/dokumenty/Pravidla-hasicskeho-sportu—HaZZ.pdf

Prihlášky do 21.9.2022 : hs.kuty@minv.sk

            informácie mob.: +421 911 341 352 (kpt. Pavelka Jakub)

Po Záhoráckej veži, bude prebiehať Memoriál „O zlatý motor Ľubomíra Pavelku a trofej Milana Orla“, štart 13:00 mužskými pokusmi, útoky na 3B a 10L terče.


 
Rezerváciu na memoriál môžete vyplniť v priloženej prihláške alebo na
FB DHZ Kúty v udalosti
   

Každý pretekár zodpovedá za svoj zdravotný stav!