Bytčianské 60 – tky

Bytča

V sobotu 9.5.2015 sa nadšenci hasičského športu stretli na futbalovom štadióne v Bytči. Dôvod bol jasný, 1.kolo Slovenskej ligy v hasičských 60 – tok. Počasie sa našťastie umúdrilo a tak sme nerušene mohli začať písať ročník 2015. Organizátor ( DHZ Bytča) pripravil dve dráhy na trávnatom povrchu. Na začiatku súťaže bol slávnostný nástup kde zaznela hymna Slovenskej republiky. Po nej sa k súťažiacim ako aj trénerom či rozhodcom prihovoril veliteľ DHZ Bytča p. Peter Svetloššák, ktorí po úvodných slovách, poďakoval DHZ Púchov za zapožičanie prekážok na tieto disciplíny.

Okolo štvrť na 11 sa všetkým predstavil malý hasič Alexander Rídzik z DHZ Púchov vo svojej voľnej ukážke. Po ňom sa už začalo prvé kolo rozbehov. Počet súťažiacich bol skromnejší, 27 štartujúcich a to v kategóriách mladšie dievčatá, mladší chlapci, staršie dievčatá, starší chlapci. Po odbehaní prvého kola sa dráhy vymenili a pokračovalo sa druhým kolom.

Najúspešnejšie v kategórií mladšie dievčatá boli na 1.mieste Terézia Srogončíková DHZ Púchov čas: 17,44, na 2.mieste Magdaléna Štinčíková DHZ Svit čas: 17,67 a na 3.mieste Bianka Bučáková ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves čas: 19,72.

V kategórií mladší chlapci sme zásluhou Tomáša Štinčíka z DHZ Svit videli nový Slovenský rekord čas: 14,53 a suverénne víťazstvo. Na 2.mieste skončil Tomáš Kucej DHZ Púchov čas: 17,23 a na 3.mieste  Michal Rerko ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves čas: 18,09.

Najúspešnejšia v kategórií staršie dievčatá bola na 1.mieste Ema Strelová ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves čas: 16,21, na 2.mieste Radka Červeňová DHZ Spišská Teplica čas: 16,32 a na 3.mieste Veronika Binová DHZ Spišská Nová Ves čas: 16,79.

Najvyrovnanejší súboj sa udial v kategórií starších chlapcov, kde dosiahli prvý traja súťažiaci výborné trinástkové časy. Časový handikep nakoniec na 1.miesto poslal Mareka Švajku z DHZ ZŠ Šuňava výsledný čas: 14,48, na 2.miesto Mariána Lorinca  ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves čas: 14,88 a na 3.miesto Samuela Bučáka  ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves čas: 14,92.

Víťazom boli odovzdané medaily a upomienkové predmety z rúk veliteľa DHZ Bytča p. Petra Svetloššáka.

Zo strany organizátora sa chcem ešte raz poďakovať všetkým zúčastnením, ktorí merali nemalú diaľku do Bytče a to ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves, DHZ Spišské Podhradie, DHZ Šuňava, DHZ Spišská Teplica, DHZ Spišská Nová Ves, DHZ Svit, DHZ Podvysoká, DHZ Púchov ale aj domácim hasičom a hasičkám.  Svoje umenie predvedú na druhom kole Slovenskej ligy v šesťdesiatkach v Spišskej Novej Vsi 6.6.2015 na Spišskom Hasičskom Dni. Veríme, že táto krásna , pre nás stále nová disciplína tam priláka nových záujemcov.

Peter Svetloššák

Veliteľ DHZ Bytča