Šesťdesiatky a stovky v Martine

Slovenský zväz hasičského športu Vás pozýva na

2.kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky,

1.kolo Stredoslovenskej ligy v 60-tkách

1. kolo Stredoslovenskej ligy v 100-vkách.

Súťaž sa uskutoční 12.5.2018 v areáli ZŠ Tomáša Zanovita.
Program:
od 11:00 hod prezentácia
od 11:20-12:00 hod tréningy
12:15-13:30 hod otvorenie a 1.kolo
13:30-13:45 hod prestávka
13:45-15:00 hod 2.kolo
15:15-15:45 hod vyhodnotenie
16:00-17:15 hod 1.kolo
17:15-17:30 hod prestávka
17:30-18:45 hod 2.kolo ukončenie
19:00- 19:20 hod vyhodnotenie
19:30 hod cca ukončenie

Pozvánka a propozície:

https://drive.google.com/open?id=1QAvISGUitu2eph2zk_Z_bnUKrwocSvdi

https://drive.google.com/open?id=1QAvISGUitu2eph2zk_Z_bnUKrwocSvdi