Pozor! Zmena času a miesta súťaže Spišský hasičský deň 2018

!!! Pozor.  Zmena miesta konania súťaže!!!

Po dohode organizátorov sa všetky disciplíny okrem veže, uskutočnia v areáli ZŠ Lipová Spišská Nová Ves.

Pre menší záujem o disciplíny CTIF sa taktiež posúva začiatok súťaže v šesťdesiatkach o hodinu skôr.

Program podujatia:

Piatok 25. 5. 2018

– Od 12,00 areál ZŠ Hutnícka Spišská  Nová  Ves – príchod účastníkov SHD

– Od 14,00 areál ZŠ Hutnícka Spišská Nová  Ves – tréning na disciplíny požiarny útok CTIF, Štafeta na 400 m  cez prekážky, Beh na 60 m cez prekážky, Beh na 100 m cez prekážky.

– 18,00 večera

– 18,45 – Dobrovoľný program. Odchod do centra mesta Spišská Nová Ves. Prehliadka evanjelického kostola a centra mesta Spišská Nová Ves.

– 20,30 -Porada vedúcich, vybavovanie administratívnych záležitostí, ako prezenčné listiny štartovné a podobne, spoločný zoznamovací večer

 

Sobota 26. 5. 2018

7,00 – Raňajky

8,00 – Presun do areálu ZŠ Lipová Spišská Nová Ves

8,30 – Areál ihriska ZŠ Lipová Spišská Nová Ves – slávnostné otvorenie súťaže Spišský hasičský deň

9,00 – Plnenie disciplín CTIF – Požiarny útok CTIF a Štafeta na 400 m cez prekážky

11,00 – Predpokladané ukončenie disciplín CTIF

11,30 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov disciplín CTIF

12,00 – Obed

13,00 – Prezentácia a tréning na disciplínu Beh na 60 m cez prekážky

14,00 – Otvorenie súťaže Beh na 60 m cez prekážky

17,00 – Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov. Odchod na ZŠ Hutnícka

18,00 – Večera

19,00 – Dobrovoľný program. Možnosť túry do Slovenského raja – Tomášovský výhľad cca 1,5 hod.

20,30 – Spoločný večer. V telocvični bude pripravený projektor pre sledovanie Finále ligy majstrov vo futbale.

 

Nedeľa 27. 5. 2018

7,00 – raňajky

8,00 – presun na Hasičský a záchranný zbor Spišská Nová Ves /HaZZ/

8,30 – Areál HaZZ – Prezentácia dorastencov a dorasteniek. Tréning vo výstupe do veže

9,00 – Ukážka hasičskej techniky pre deti a ostatných účastníkov, ktorí nevykonávajú disciplínu

10,00 – Otvorenie súťaže vo výstupe do veže

10,00 – Odchod detí a ostatných účastníkov, ktorí nevykonávajú disciplínu do Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi

11,30 – Predpokladané ukončenie disciplíny výstup do veže presun do areálu ZŠ Lipová

11,30 – Areál ihriska ZŠ Lipová – Obed

12,00 – Tréning na disciplínu Beh na 100 m cez prekážky

13,00 – Otvorenie súťaže Beh na 100 m cez prekážky

15,00 – Predpokladané vyhlásenie výsledkov Beh na 100 m cez prekážky

Odchod súťažiacich a ukončenie akcie Spišský hasičský deň 2018.