Otvorené reprezentačné sústredenie dorasteniek

Otvorené reprezentačné sústredenie dorasteniek

Sústredenie sa uskutoční v telocvični ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves v sobotu dňa 2.3.2019 od 9,00 hod do 16,30 hod.  Sústredenie bude zamerané na atletickú prípravu a testovanie uchádzačok o Reprezentáciu dorasteniek Slovenskej republiky.  Sústredenie povedú Ing. Marek Šebest a Jozef Strela, poverený za prípravu Reprezentácie dorasteniek SR.

Pre tie dorastenky, ktoré to majú do Spišskej Novej Vsi ďaleko a budú cestovať vlakom, ale aj pre tie dorastenky, ktoré majú čas a chuť je možnosť využiť telocvičňu na tréning už v piatok 1.3.2019. Tu je príchod ľubovoľný. Najskôr však od 19,00.  V piatok bude aj viac možností venovať sa hasičským veciam, ako technike lezenia na rebrík a stovkám.

Nocľah zabezpečený v telocvični na žinenkách.  Potrebné priniesť si spacák a stravu.  K sústredeniu je potrebné priniesť si obuv a oblečenie vhodné do telocvične a aj na vonku. Ak by bolo dobré počasie, tak môžeme na časť sústredenia využiť aj vonkajšie ihrisko.  V prípade potreby je tu možnosť odvozu z a na železničnú, alebo autobusovú stanicu do Spišskej Novej Vsi.

K sústredeniu  je potrebné zaslať prihlášku na email reprezentacie@stovky.sk do 27.2.2019. V maili je potrebné oznámiť či na sústredenie prídete už v piatok, alebo v sobotu.

Obsah prihlášky:

Meno a priezvisko

Rok narodenia

DHZ, ZŠ, alebo iná organizácia ktorú reprezentujete

Bydlisko a okres

Mailový kontakt

Potvrdenie zákonného zástupcu nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/1dI8YCv2FHXE7bbLlTBAXUtaE5i190qke/view?usp=sharing

Všetky otázky budú zodpovedané na emailovej adrese:  reprezentacie@stovky.sk

Na Vašu účasť sa tešia

Ing. Marek Šebest

Jozef Strela