VII. ročník Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky, sa v roku 2020 predsa uskutoční!
Organizačný výbor SLv60 2020 sa dohodol a stanovil pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť v SLv60 2020.
V roku 2020 pre kategórie Mladšie dievčatá, Staršie dievčatá, Mladší chlapci a Starší chlapci platia v plnom rozsahu predpisy pre Beh na 60 m cez prekážky, uverejnené na stránke DPO SR v súbore Pravidlá pre celoštátnu hru „Plameň“ a na stránke www.stovky.sk v sekcii 60-tky/pravidlá. Súčasťou SLv60 2020 je aj kategória Prípravka. Rozšírené predpisy o kategóriu Prípravka, sú zverejnené na stránke www.stovky.sk v sekcii 60-tky/pravidlá.
Do celkového hodnotenia SLv60 2020, sa započítajú tri najlepšie výkony pretekára, ktoré dosiahol na štyroch kolách SLv60 2020
Termíny súťaží – ligových kôl pre rok 2020:
26.7.2020 – Spišská Nová Ves – Spišský Hasičský deň – ihrisko ZŠ Lipová (tartan)
22.8.2020 – Banská Bystrica – Banskobystrické šesťdesiatky ZŠ Radvaň (tartan)
12.9.2020 – Madunice – Madunické šesťdesiatky (tartan)
4.10.2020 – Spišské Podhradie – Podradzka šesťdesiatka – ihrisko ZŠ Školská (tartan)
Pre všetky ligové kolá SLv60 2020, platia zvýšené hygienické predpisy a vydané opatrenia štátnych úradov, pred nákazou Coronavírusom. V prípade zhoršenia situácie na Slovensku, alebo v dotknutých regiónoch v ktorých sa budú ligové kolá konať, sa súťaž môže zrušiť. V prípade zrušeného kola sa SLv60 nebude vyhodnocovať, ale prebehnú iba jednotlivé súťaže, v ktorých to dovolí zdravotná situácia.
Veríme, že ročník SLv60 2020 pomôže slovenskému hasičskému športu.Tešíme sa na Vašu účasť
Organizátori ligových kôl SLv60 2020