Aktualizácia 21.7.2020 – Spišský hasičský deň 2020

Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity pri ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

a

Dobrovoľný hasičský zbor Smižany,

Vás pozývajú na 1. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky s názvom Spišský hasičský deň, ktorý sa uskutoční dňa 26. 7. 2020. Bližšie informácie v priložených propozíciách.

Propozície SHD 2020

Časový harmonogram súťaže: 

Od 8,30 prezentácia súťažiacich a tréningy

9,45 porada rozhodcov, pokyny vedúcim

10,00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

Dôležité upozornenie:

Na súťaži sa budú od účastníkov vyžadovať zvýšené hygienické opatrenia proti nákaze vírusom Covid 19. Zvážte svoj zdravotný stav. V prípade, že ste navštívili krajinu v ktorá je považovaná za rizikovú, zvážte svoju účasť. Každý účastník bude pristupovať k prezentácii s rúškom a povinne si dezinfikuje ruky. To aj pred tréningovými pokusmi ako aj počas vykonania pokusu. Na súťaži sa nebude podávať strava a pitie. Účastníci budú povinný dodržiavať stanovené rozostupy od ostatných účastníkov súťaže.  Organizátor ubytovanie z dôvodu vírusu Covid 19, tento rok pre účastníkov nezabezpečuje. 

V prípade zhoršenia zdravotnej situácie na Slovensku, alebo v regióne Spišskej Novej Vsi sa súťaž zruší! O zrušení súťaže bude organizátor informovať na stránke www. stovky.sk

21. 7. 2020 Doplnené organizačné pokyny:

Informácie pre účastníkov Spišského Hasičského Dňa 2020

V súlade s nariadenými opatreniami ÚVZ SR sa na SHD 2020 bude vyžadovať od každého účastníka dodržiavať tieto opatrenia ohľadom Covid 19:

Každý návštevník je povinný dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia:

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/#hygiena-podujatia

V skratke:

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka)

V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Info a pokyny organizátorov pre účastníkov SHD 2020:

– Každý z nás bol v poslednej dobe zavalený informáciami o zodpovednom správaní sa pri predchádzaní nákaze Covid 19, tak si to zhrňme. Slovensko ako krajina obstála. Dodržujte prosím Vás následujúce pokyny a buďte zodpovední! Pri vstupe a v areáli budú vylepené letáky o povinnosti dodržiavať  nariadenia ÚVZ SR. Na nosenie rúška Vás ako organizátor budeme upozorňovať! Je to Vaša povinnosť. Pri vstupe do areálu a na športovej dráhe budú nádoby s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk.

-Prosíme Vás o zaparkovanie motorových vozidiel na parkovisku pred nákupným centrom, kde je vyšší predpoklad zaparkovania, ako v úzkych uliciach sídliska. Do priestorov ihriska automobily nebudú vpustené! Z parkoviska na ihrisko je to približne 250 metrov. V prípade vykládky ťažkých vecí môžete urobiť okruh pred školou, vyložiť veci a zaparkovať na uvedenom parkovisku. Skrátite si tým vzdialenosť približne o 200 m. Vstup aj výstup z areálu bude len jeden z bočnej strany ihriska. Viď mapa priestorov pri škole. https://www.google.sk/maps/dir/48.9355166,20.5666027/Lipov%C3%A1,+2028%2F10,+052+01+Spi%C5%A1sk%C3%A1+Nov%C3%A1+Ves-Tar%C4%8Da/@48.9351586,20.5620358,498m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x473e4ed0321979d5:0x460fa11e53a6a39d!2m2!1d20.5640864!2d48.9356771!3e2?hl=sk

– Vstup do priestorov školského areálu bude povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Osoby bez tejto ochrany nebudú vpustené do areálu.

-Všetci súťažiaci aj návštevníci budú označený pri vstupe do areálu. Každý návštevník a súťažiaci bude povinný preukázať sa, pri opustení a následnom vstupe do areálu a počas celého pobytu na súťaži!

-Dodržujte bezpečný odstup od ostatných účastníkov.

-Každý účastník sa pri vstupe zapíše do prezenčnej listiny súťaže. V prípade, že sa z jedného zboru zúčastní akcie viac účastníkov, prosím Vás o vypísanie prezenčnej listiny vopred. Vyhneme sa tým zdržaniu pri vstupe. Prezenčná listina obsahuje čestné prehlásenie, že ste sa za posledných 14 dní sa nenachádzali mimo bezpečných krajín uvádzaných ministerstvom vnútra (https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/) a že nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19.

Prezenčná listina na stiahnutie:

https://drive.google.com/file/d/1ffQGxvszKmJAL-C1e3IjSN_DIYABzF2y/view?usp=sharing

– Pre účastníkov budú zabezpečené lavičky a stoly a niekoľko prístreškov. V prípade, že si chcete priniesť vlastný prístrešok, bude Vám to umožnené a veľmi nám tým pomôžete, ak si vytvoríte svoj vlastný bezpečný „ostrovček“.

– Na súťaži sa zúčastnia aj pretekári z Maďarska a Českej republiky. Pre tých budú vyčlenené samostatné miesta.

– Na súťaži sa nebude podávať strava!

– Pokiaľ je to možné konzumujte prinesené jedlo a nápoje výlučne so svojimi blízkymi alebo známymi, aby sa eliminovalo riziko prenosu prípadného COVID-19.  Na odpadky budú pripravené smetné koše. Na čistý plastový odpad bude pripravený samostatný odpadkový kôš.

 –Priestor súťažnej dráhy bude vyhradený len pre súťažiacich, ktorí pri vykonávaní disciplíny a tréningu nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. Osoby doprevádzajúce súťažiacich budú, budú mať  vstup na dráhu povolený len počas súťaže a to pri príprave, postavenie hadíc, rozdeľovača a po vykonaní pokusu pri odstránení náradia z dráhy. Budú mať prekryté horné dychacie cesty. Počas súťaže budú z týchto dôvodov väčšie časové intervaly medzi jednotlivými rozbehmi. Do priestorov súťažnej dráhy majú diváci vstup zakázaný!

– V piatok 24.7. 2020 vo večerných hodinách sa uzatvárajú štartovné listiny! Po tomto termíne zmeny riešiť už len telefonicky na číslo 0903 492 027. Aj to len z vážnych dôvodov, ako neúčasť prihláseného pretekára. Pretekári prihlásení v štartovných listinách na pozíciach s vyšším číslom budú zaradení na koniec štartovných listín, alebo vyplnia voľné miesta v štartovnej listine.

Na záver:

Mottom súťaže je : Hasičský šport nás spája. Preto Vás prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení štátnych orgánov a aj nás organizátorov, aby sme zo súťaže odišli s dobrým pocitom, že sa nám podarilo aj v tejto ťažkej dobe zažiť pekný športový zážitok a v zdraví to prežiť.