Pohárová súťaž v šesťdesiatkach a vežiach v Púchove

Dobrovoľný hasičský zbor Púchov Vás pozýva dňa 12. 7. 2020 na pohárovú súťaž v požiarnom športe. 

Bližšie informácie viď. plagát súťaže.

Prihlásenia do súťaže je možne na tel. 0910 945 951 alebo 0903 930 335 , kde budete zaregistrovaný do štartovky.

Ahojte, startovky na sutaž do Púchova – 12.7. spustene tu: