Spišský hasičský deň 2020

Spišský hasičský deň 2020, bol iný ako predchádzajúce roky. Nielen tým, že sa uskutočnil v inom termíne ako obvykle. Pre epidemiologickú situáciu sme tento rok usporiadali len preteky v behu na 60 m cez prekážky. Keďže sa neuskutočnili tímové súťaže CTIF a Požiarného útoku, utrpela aj hromadnejšia účasť v šesťdesiatkách. V krásnu slnečnú nedeľu 26. 7. 2020, sa na Základnej škole na Lipovej ulici, zúčastnilo to najlepšie čo na Slovensku momentálne máme. A niektoré výkony vzbudili pozornosť. Asi najviac záverečný rozbeh starších dievčat, kde Magdaléna Štinčíková a Michaela Petrušková dosiahli zhodný čas 11,91 s. Každá jedenástka je ozdobou šesťdesiatkových pretekov. Aj v ostatných kategóriach sa ukázali noví talentovaní pretekári. Aj keď je polovica leta, sezóna je len na začiatku a do konca sa určite dočkáme niekoľkých hodnotných výkonov. Viac o výsledkoch a dosiahnutých časoch na SHD 2020 tu:

http://stovky.sk/wp-content/uploads/2020/07/1.kolo-SLv60-2020-SNV.pdf

Súťaž deti aj v týchto ťažkých časoch podporili naši partneri s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov. Je potrebné poďakovať sa firme Progrup výroba reklamy, firme Miva predaj kancelárskych predmetov, firme Herba Drug výroba kozmetiky, firme Diskonto distribúcia alko a nealko nápojov, firme SlovChips výroba zemiakových lupienkov, Poľnohospodárskemu družstvu „Čingov“ Smižany za dodané klobásky pre organizátorov. Veľká vďaka patrí starostke obce Mgr. Miroslave Szitovej a primátorovi mesta Sp. N. Ves Ing. Pavlovi Bečarikovi za finančnú a materiálnu pomoc. Najväčšia vďaka však patrí členom DHZ Smižany, ktorí pomohli areál školy a dráhy pripraviť, rozhodovať a nakoniec to všetko upratať.
Záverom je ešte treba dodať, že pre nás SHD 2020 ešte neskončil. Situáciu v spoločnosti ovplyvňuje Covid 19, aj pri zachovaní všetkých odporúčaní predchádzaniu pred vírusom pre nás súťaž skončí až po uplynutí 14 dňovej lehoty. Veríme, že to všetko dobre dopadne a povieme si, že to stálo za to.