Článok z Majstrovstiev Slovenska dobrovoľných hasičov v Hasičskej veži a stovke 2022

Až po troch rokoch 15.10.2022  sa stretli v Poprade dobrovoľní hasiči a hasičky na celoslovenských súťažiach jednotlivcov. V športovom areáli Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) sa uskutočnili Majstrovstvá SR vo výstupe na cvičnú hasičskú vežu  a v behu na 100 m s prekážkami aj za účasti členov i členiek  slovenskej reprezentácie v hasičskom športe i ďalších hasičov a hasičiek z  rôznych častí Slovenska.

   Usporiadateľom bola Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ Poprad, Klubom hasičského športu Poprad a Dobrovoľnými hasičskými zbormi Šuňava, Spišská Teplica a Poprad. Zápolenie začalo 7. ročníkom Majstrovstiev Slovenska vo výstupe na cvičnú hasičskú vežu pomocou hákového rebríku pod názvom „ Hasičská veža „. U mužov (rok narodenia 2004 a viac) majstrom SR pre rok 2022 sa stal Pavol Adamík (DHZ Setechov) pred druhým Jaroslavom Gahurom (Štôla).

    Titul tohtoročnej majsterky SR žien v Hasičskej veži získala Lívia Jankaninová (Bijacovce) s časom 8,17 s,  čo je najlepší čas v sedemročnej histórii majstrovstiev SR v tejto kategórii. Titul vicemajsterky SR patril Radke Červeňovej (Spišská Teplica). V ďalšom súboji o 3. a 4. miesto bola lepšia Veronika Kubicová (Hladovka) pred Emou Strelovou (Bijacovce) .

    V osobitných kategóriách svoju pripravenosť v tejto disciplíne predviedla i hasičská mládež. Medzi mladšími dorastenkami (ročník 2008 a mladšie) prvú priečku obsadila Angelika Kováčová (Madunice) pred Veronikou Prípadovou (Veľký Lapáš) a Simonou Sečkárovou (Púchov). Medzi strednými dorastenkami (2006 – 2007) si prvenstvo vychutnala Vanesa Danišová (Šišov), druhá skončila Michaela Petrušková a tretia Sára Pavličková obe (Hranovnica). Medzi staršími dorastenkami (2004 – 2005) bola prvá Bianka Ďurišová (Hranovnica).

   Medzi mladšími dorastencami bol najlepší Lukáš Grečmal (Madunice)), pred Filipom Ferencom (ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves) a Martinom Mišianikom (Šuňava), medzi strednými zasa Andrej Krempaský (ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves) pred Danielom Ciesarikom (Hliník nad Váhom) a  Damiánom Muranským (Šuňava). Medzi staršími dorastencami bolo poradie : 1. Tomáš Štinčík (Klub hasičského športu Svit), 2. Jakub Tománek (Borský Mikuláš) a 3. Michal Rerko (KHŠ Poprad).

   Potom nasledoval 13. ročník Majstrovstiev SR dobrovoľných hasičov a hasičiek v behu na 100 m s prekážkami – známom ako „ Hasičská stovka „. Majstrom  SR pre rok 2022 u mužov sa stal Vladimír Kaštan (Kolárovice). Druhý bol Jaroslav Gahura (Štôla). Tretie miesto patrilo Pavlovi Adamíkovi (Setechov).

   Titul majsterky Slovenska v Hasičskej stovke pre tento rok u žien získala po súboji Radka Červeňová (Spišská Teplica). Druhá skončila Lívia Jankaninová (Bijacovce) V ďalšom súboji tretia bola Viktória Mravcová (Kolárovice) a štvrtá Veronika Kubicová (Hladovka).

   I tu osobitne bola vyhodnotená a ocenená kategória dorastu. Veronika Prípadová (Veľký Lapáš) bola prvá medzi mladšími dorastenkami pred Nicol Gálikovou a Elizabeth Slipkovou (obe Kolárovice). Stredné dorastenky skončili v poradí : l. Vanesa Danišová (Šišov) – dosiahla najlepší čas 18,06 s od začiatku organizovania tejto disciplíny v uvedenej kategórii, 2. Michaela Petrušková a 3. Sára Pavličková (obe Hranovnica). Medzi  staršími dorastenkami bola prvá Bianka Ďurišová (Hranovnica).

   V  „stovke“ medzi mladšími dorastencami prvenstvo patrilo Filipovi Ferencovi (ZK IMA Spišská Nová Ves) pred Lukášom Grečmalom (Madunice) a Martinom Mišianikom (Šuňava), medzi strednými zasa Andrej Krempaský (ZK IMA Spišská Nová Ves) pred Damiánom Muranským (Šuňava) a Danielom Ciesarikom (Hliník nad Váhom). Medzi staršími dorastencami sa z prvenstva radoval Jakub Tománek (Borský Mikuláš), druhý skončil Michal Rerko (KHŠ Poprad) a tretí Šimon Vavro (Kanianka).

Všetkým chlapcom i dievčatám na prvých miestach v uvedených kategóriách  prináleží titul Majster – Majsterka  Slovenska v Hasičskej veži resp. v Hasičskej stovke.

  

   Súťaž splnila svoje poslanie a prispela k propagácii činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a rozvoju hasičského športu u nás.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii pre hasičskú mlaď. Ďakujeme hlavným organizátorom – trénerom reprezentácie SR v hasičskom športe Vladimírovi Suržinovi a Ing. Marekovi Šebestovi. Nemožno zabudnúť za významnú podporu sponzorov  a pomoc organizátorov – Klub hasičského športu Poprad, Firesystem Korňa, Okresné riaditeľstvo HaZZ Poprad,  DHZ Šuňava, Spišská Teplica a Poprad, bez ktorej by sa akcie tohto druhu mohli len veľmi ťažko uskutočniť.

   Nadchádzajúce obdobie je potrebné zo strany Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa venujú týmto individuálnym disciplínam hasičského športu (samozrejme i  ďalších DHZ) zapojiť do prípravy ešte viac súťažiacich, aby sa ich počet v nasledujúcom roku zvýšil najmä s cieľom vybudovať dobre vycvičenú reprezentáciu SR v hasičskom športe.

 

                                                                                                                     Ondrej Klimo