Spišský Hasičský Deň – Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov 2023

Ideálna mládežnícka aktivita,

Obec Smižany,

Mesto Spišská Nová Ves,

Základná škola Hutnícka Spišská Nová Ves,  

HaZZ Spišská Nová Ves, 

Dobrovoľný hasičský zbor Smižany

Vás pozývajú na súťaž mladých hasičov, dorastencov a dospelých s názvom

Spišský hasičský deň – Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov

Súťaž sa skladá z tímových disciplín, ktoré prebehnú v sobotu 27. 5. 2023 a zo súťaží jednotlivcov, ktoré prebehnú 28. 5. 2023

Časový harmonogram:

Mladí hasiči

  1. 5. 2023  8,30  Slávnostné otvorenie súťaže. Areál ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

                         9,00 Súťaž v Štafete na 400 m s prekážkami a Požiarnom útoku CTIF

                       13,00 predpokladané ukončenie súťaží CTIF     

                       14,00 Požiarny útok s vodou

                       17,00 Štafeta 4 x 60 m. (ukážky a súťaž s dobrovoľnou účasťou)

  1. 5. 2023 o  9,00  Tréning Beh na 60 m cez prekážky. Areál ihriska TJ Smižany

                           10,00 Otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Beh na 60 m cez prekážky

                          12,00 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov Beh na 60 m cez prekážky a tímovej                                             súťaže Spišského Hasičského Dňa 2023

Dorastenci a dospelí

                            8,00  Tréningy hasičská veža. Areál HaZZ Spišská Nová Ves

                            9,00 Otvorenie súťaže Hasičského dvojboja a plnenie disciplíny Hasičská veža

                          13,00 Otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Hasičská stovka – ihrisko Smižany

                          16,00 Predpokladané slávnostné vyhlásenie výsledkov Hasičského dvojboja

Propozície k jednotlivým disciplínam a prihlášky:

Pozvánka SHD 2023:

https://docs.google.com/document/d/1TlQQ4lan-RVpo28o_JvDzM_TzZobzWwT/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Požiarny útok CTIF:

https://docs.google.com/document/d/1_qTqdgRbM8eCsRql8Fgr8epXsIaU0iCr/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Štafeta CTIF 400 m s prekážkami:

https://docs.google.com/document/d/1uGsGj6RF3_ifPSu_Npu_Fkb6u-65gc3p/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Požiarny útok s vodou:

https://docs.google.com/document/d/1veGu8PHzWtWoiFYnKUhtQ2g-2ZqQviE6/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Beh na 60 m cez prekážky – 2. kolo SLv60 2023:

https://docs.google.com/document/d/1-aMEhzZwklKj0WZAoWOy6ycbuo4mYupd/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Hasičský dvojboj:

https://docs.google.com/document/d/1VbzYVKih0N6UYvPwwrEJTKyRggH2A54D/edit?usp=sharing&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Štafeta 4 x 60 m:

https://docs.google.com/document/d/1imM8tp-JBQPowelWwu1TzD7CDIGzKncU/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Prezenčná listina:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c9u1ykUWdSrkjmaEnQ8HzwbmDOWUBiua/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true

Prihláška na disciplíny CTIF:

https://docs.google.com/document/d/1Jy0dISIPCSAvQPhOpr0wLLVP_FVr9tsB/edit?usp=share_link&ouid=105356513641922978473&rtpof=true&sd=true