5. kolo SSHL v šesťdesiatkách v Trnovom

Pozvánka na 5.kolo SSHL v behu na 60m cez prekážky pod záštitou Slovenského zväzu hasičského športu a po ukončení rozbehov a vyhodnotení súťaže bude pokračovať súťaž aj v behu na 100m cez prekážky.
Dátum konania: 01.09. 2023
Miesto konania: areál futbalového ihriska Trnové
Usporiadateľ: DHZ Trnové v spolupráci so Slovenským zväzom hasičského športu
Súťaží sa v disciplíne hasičského športu mladých hasičov beh na 60m podľa pravidiel Stredoslovenskej hasičskej ligy v 60-kách
Štartovné – 2 eura
Disciplína 100m cez prekážky sa súťaží v kategóriách:
Mladší dorastenici, dorastenky
Strední dorastenci, dorastenky
Starší dorastenci, dorastenky
Muži
Ženy
štartovné 100m cez prekážky – 2 eura
Program:
od 11:00 hod prezentácia
od 11:00-12:00 hod tréningy
12:00 – zahájenie súťaže a 1. pokusov SSHL v 60-kách
cca 14:30 hod ukončenie súťaže 60 m
cca 14:30 – prezentácia a tréningy na 100m cez prekážky
od 15:00 – tréningy 100m
15:30 – zahájenie pokusov 100m
Prihlásenie: do 28.8. 2023
na:
prípadne mail: koukalm@gmail.com
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.
Vysielajúca organizácia zodpovedá za zdravotný stav pretekára i za poistenie proti prípadnému úrazu počas ligy.