Reprezentačný kemp pre dorastencov

16681693_1683029195044185_4309166359908002710_n Oznamujeme všetkým dorastencom ( od 12 do 18 rokov), že 4. marca (sobota) 2017 o 13.00 hod. sa uskutoční prvý kemp v priestoroch hasičskej stanice Poprad ( adr. Poprad ul. Huszová 4.)
Program:
1. Prezentácia účastníkov prvého kempu
2. Rozdelenie dorastencov podľa veku do kategórii podľa medzinárodných pravidiel
3. Oboznámenie s disciplínami hasičského športu spojenú s prezentáciou
Slovenských reprezentácií v hasičskom športe na Majstrovstvách sveta vo Svitavách,
Grodne a Ostrave
4. Oboznámenie s plánom súťaži v hasičskom športe a to so:
Slovenskou ligou v hasičskom športe
Majstrovstvami Slovenska v hasičskom športe
Majstrovstvami sveta v hasičskom športe
5. Ukážka disciplín hasičského športu
6 .Stanovenie dátumu ďalšieho kempu
7. Stanovenie tréningových úloh pre účastníkov kempu, podľa vekových kategórii

Kemp je otvorený pre všetkých záujemcov.
Tešíme sa na vašu účasť.

Vladimír Suržin

PS: Ak by niekomu nevyhovoval čas, budeme to riešiť individuálne,. Napíšte na email: fedfiresport@post.sk