Banskobystrické šesťdesiatky

Prvé Hasičské rádio a František Ďurkáč

Vás pozývajú na Banskobystrické šesťdesiatky

Dátum súťaže: 18.3.2016 o 14:00 hod. Od 13:00 tréningy na vlastnú zodpovednosť.
Miesto súťaže: Športové Gymnázium Banská Bystrica – športová hala
Kategórie:
Mladšie dievčatá 8 – 11 rokov
Mladší chlapci 8 – 11 rokov
Staršie dievčatá 12 – 15 rokov
starší chlapci od 12 – 15 rokov
Prípravka pre deti mladšie ako 8 rokov bez rozdielu pohlavia.
Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu súťaže, pričom súťažiaci v kategórii mladších nesmie ku dňu súťaže dovŕšiť 12 rokov a v kategórii starších 16 rokov.
Mladší chlapci a mladšie dievčatá súťažia od 8 do11 rokov. Do súťaže v kategórii mladších chlapcov a dievčat sa môže sa zapojiť aj mladší pretekár, ale hodnotený bude ako 8 ročný.
Mladší pretekár od dosiahnutia 11 rokov sa môže zapojiť aj do kategórie starších.
K veku súťažiacich sa bude pripočítavať časové znevýhodnenie. /sek = sekunda/
Kategória 8 r + 0 sek Kategória 12 r + 0 sek Kategória prípravka:do 8 r.+ 0 sek
mladší 9 r + 0,5sek starší 13 r + 0,5sek
chlapci 10 r + 1 sek chlapci 14 r + 1 sek
dievčatá 11 r + 1,5sek dievčatá 15 r + 1,5sek
Prezentácia: Minimálne 15 minút pred otvorením súťaže s vyplnenou prihláškou a súhlasom zákonného zástupcu. Pri vstupnej kontrole sa každý súťažiaci musí preukázať platným preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.
Ustrojenie súťažiacich :
Rovnošata alebo športové oblečenie presahujúce lakte a kolená. Obuv športová. Kopačky sú zakázané. Atletické tretry sú povolené, ak to dovolí povrch súťažnej dráhy a organizátor to v predpisoch výslovne nezakáže. Súťažiaci je povinný súťažiť s ochrannou prilbou a opaskom. Ochranná prilba upevnená na hlave a zabezpečená proti zošmyknutiu z hlavy pomocou remienka, príp. zapínacím mechanizmom Štartovné čísla sa budú prideľovať pri prezentácii.
MTZ, počet pokusov, organizačný štáb:
Prekážky a súťažnú dráhu zabezpečí organizátor, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť súťažiacich. Štandardne sa vykonávajú dva pokusy v dvoch dráhach. Organizátor zabezpečí možnosť tréningu min 1 hod pred súťažou. O zmenách môže rozhodnúť organizačný štáb.
Prihlášky: rezervácia poradia na: www.stovky.sk/Štartovné listiny do 17.32017. Každý DHZ môže prihlásiť viac jednotlivcov. Viac info aj na www.stovky.sk, facebook: Šesťdesiatky – Slovenská liga v 60tkách, alebo mailom na fdurkac@gmail.com
Štartovné: 1,00 €, za každého pretekára – platí sa pri prezentácii.
Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom
Časový harmonogram súťaže: 13:00 – 13:45 prezentácia súťažiacich a tréningy
13:45 – 14:00 porada rozhodcov, pokyny vedúcim
14:00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!
František Ďurkáč