Madunické 60-tky – hygienické opatrenia

Vzhľadom na situáciu okolo Covid-19 sa vyžaduje dodržiavanie nasledovných opatrení:
 
Vstup a pobyt v areáli bude povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 
Každá osoba je pri vstupe povinná podpísať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a dezinfekčnosti. Čestné vyhlásenie – (stiahnuť).
 
V areáli platí zákaz podávania rúk a odporúča sa dodržiavať 2 metrové rozostupy.