!!!Pozor Pohárová súťaž v hasičskom športe v Púchove sa neuskutoční!!!

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu a prijaté opatrenia,  Pohárová súťaž v hasičskom športe v Púchove sa  neuskutoční ani v náhradnom termíne.

S pozdravom
Ing. Michal Koukal
DHZ Puchov

Vzhľadom na Pandemickú situáciu v okrese Púchov ( červený na semafóre), súťaž neuskutočníme túto sobotu (26. 9. 2020). Predbežne je náhradný termín stanovený na 10. 10. 2020 a však budeme Vás ešte informovať. DHZ Púchov.

Dobrovoľný hasičský zbor v Púchove Vás pozýva na pohárovú súťaž hasičskej mládeže v požiarnom športe 26. 9. 2020 o 10,00 hod. v behu na 60 m cez prekážky a o 11,30 hod. vo výstupe na hasičskú vežu.  Súťaž sa uskutoční s podporou Stredoslovenskej hasičskej ligy na ZŠ Gorazdova v Púchove. Súťaží sa podľa platných pravidiel SSHL v behu na 60 m cez prekážky.

Registrácia 60-tky:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gdAFg1o1T2-2Uj6g-AiOFcgUHhOjG-JkGHuEIsfJM1M/edit?usp=sharing

Registrácia veža:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nMQDN2CG1umvqhu9oM213xF1at3BkZnPcuY7QCcmexc/edit?usp=sharing

Na súťaži je povinné predložiť Čestné prehlásenie:

https://drive.google.com/file/d/1jnwJe03itUP7laKX4ADAFiDI9xj3_WLf/view?usp=sharing

Bližšie informácie plagát súťaže.

https://drive.google.com/file/d/1C_cpeOjAqrAvIzbcQNm7ZTdUnjkgyB8J/view?usp=sharing