2. kolo SSHL Žilina – Bytčica

Pozvánka
3. ročník súťaže zaradenej ako 2.kolo SSHL v behu na 60m cez prekážky pod záštitou Slovenského zväzu hasičského športu.
Dátum konania: 4.6. 2022
Miesto konania: areál futbalového štadiónu Žilina-Bytčica
Usporiadateľ: DHZ Žilina-Bytčica v spolupráci so Slovenským zväzom hasičského športu
Súťaží sa v disciplíne hasičského športu mladých hasičov beh na 60m podľa pravidiel Stredoslovenskej hasičskej ligy v 60-kách
Vekové kategórie 60-ky:
– Staršie dievčatá
– Starší chlapci
– Mladšie dievčatá
– Mladší chlapci
+ prípravka
Program 4.6.2022:
od 11:00 hod prezentácia
od 11:20-12:00 hod tréningy
12:15-13:30 hod otvorenie a 1.kolo
13:30-13:45 hod prestávka
13:45-15:00 hod 2.kolo
15:15-15:45 hod vyhodnotenie
16:00 hod ukončenie
Doprava na súťaž na vlastné náklady.
Pitný režim:
Počas súťaže zabezpečený pravidelný pitný režim.
Štartovné pre rok 2022 bude pre ligu SSHL v behu na 60m cez prekážky 2 EUR za súťažiaceho.
V cene je zahrnuté občerstvenie.
prípadne mail: koukalm@gmail.com
Vyhodnotené cenou a medailou bude 1. až 5.miesto v každej kategórii.
Pre celkové hodnotenie započítavajúce sa do ligy je nutné zúčastniť sa minimálne štyroch kôl.
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vzniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.
Vysielajúca organizácia zodpovedá za zdravotný stav pretekára i za poistenie proti prípadnému úrazu počas ligy.