Pohárová súťaž hasičskej mládeže v Púchove

Dobrovoľný hasičský zbor v Púchove Vás pozýva dňa 11.6.2022 na pohárovú súťaž hasičskej mládeže v požiarnom športe.
O 10:00 hod. Výstup na hasičskú vežu a o 12:00 hod. Beh na 60 m cez prekážky na ZŠ Gorazdova Púchov

Súťaži sa podľa platných novelizovaných pravidiel SSHL v behu na 60 m cez prekážky
kategórie: prípravka chlapci – dievčatá, ml. chlapci – dievčatá, st. chlapci – dievčatá
Výstup na hasičskú je podľa medzinárodných pravidiel s výnimkou prípravky
kategórie: prípravka 2016 – 2010, ml. dorastenci – dorastenky 2009 – 2008,
stredné dorastenky – dorastenci 2007 – 2006, st. dorastenky – dorastenci 2005 – 2004
Disciplína vo výstupe na hasičskú vežu je na 2 pokusy

Štartovné v behu na 60 m 2 € — Výstup na vežu 2 €
Požiarnemu športu zdar
Registrácia: https://drive.google.com/drive/folders/1nh77Nkx7D6ACATpRbcWtiNvPIJrsz8he