XX. ročník Tatranského pohára

OR HaZZ Poprad a KHŠ Poprad

Usporiada dňa 11.6.2023

XX. ročník Tatranského pohára

Termín11.06.2023
Miesto konaniaAreál OR HaZZ Poprad
Časový rozvrh  do 08:45 – Prezentácia 08:45 – Porada vedúcich súťažných družstiev 09:00 – Výstup na vežu (muži, následne dorast, a ženy) 12:00 – Vyhodnotenie veže 12:30 – Požiarne útoky 15:00 – Vyhodnotenie a ukončenie súťaže
Časomieraelektronická
PrihláškyDo 9.6.2023 na adresu khspoprad@gmail.com
Pravidla súťaže  VEŽA kategória SENIOR do 40 rokov Súťaží sa podľa platných pravidiel hasičského športu. Veža sa behá (s použitím záchrannej siete), pokus je ukončený zopnutím kontaktnej podlahy oboma nohami. Súťažiaci majú 2 pokusy, najlepších 16 súťažiacich postúpi do play – off podľa pavúka. Kategória VETERÁN nad 40 rokov Súťažiaci majú 2 pokusy, o poradí rozhodne lepší z dvoch pokusov. Veteráni su taktiež zaradení do play – off   Po playoff mužov bude nasledovať kategória staršieho dorastu a následne zvyšní dorastenci, dorastenky a ženy. O víťazovi v týchto kategóriách rozhoduje lepší z dvoch pokusov   POŽIARNY ÚTOK Súťaží sa podľa platných pravidiel hasičského športu. S použitím 3 hadíc B a na 10 litrové nástrekové terče. Súťaží sa na dva pokusy. O víťazovi rozhoduje lepší z týchto dvoch pokusov.
Štartovné4,- € za každého súťažiaceho v disciplíne veža. 5,- € za každého družstvo v disciplíne požiarny útok. Štartovné bude vyberané pri prezentácii v deň preteku.