!!! Pozor zmena termínu súťaže!!! Súťaž hasičskej mládeže v požiarnom športe Púchov

!!! Pozor dôležitý oznam od usporiadateľov !!!
Nakoľko sa stupňuje búrková činnosť prekladáme 3. kolo Stredoslovenskej hasičskej ligovej súťaže v Púchove vo výstupe na hasičskú vežu a v behu na 60 m cez prekážky z dňa 10.6.2023 na náhradný termín dňa 18.6.2023. 
 
 
 
Dobrovoľný hasičský zbor v Púchove Vás pozýva dňa 10.6.2023 na súťaž hasičskej mládeže v požiarnom športe.
O 10:00 hod. Výstup na hasičskú vežu a o 12:00 hod. 3. kolo SSHL v behu na 60m cez prekážky.
Miesto konania: areál ZŠ Gorazdova, Púchov
Usporiadateľ: DHZ Púchov v spolupráci so Slovenským zväzom hasičského športu
Súťaží sa v disciplíne hasičského športu mladých hasičov beh na 60m podľa pravidiel Stredoslovenskej hasičskej ligy v 60-kách a v disciplíne Výstup na hasičskú vežu je podľa medzinárodných pravidiel s výnimkou prípravky
Program:
09:00-10:00 hod prezentácia a tréningy na hasičskú vežu
10:00-11:00 hod výstup na hasičskú vežu
11:00-12:00 hod prezentácia a tréningy na 60-ky
12:00-15:00 hod 60-ky
15:15-15:45 hod vyhodnotenie
Štartovné v behu na 60 m 2 € — Výstup na vežu 2 €
Prihlásenie: do 7.5. 2023 na:
prípadne mail: koukalm@gmail.com
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.
Vysielajúca organizácia zodpovedá za zdravotný stav pretekára i za poistenie proti prípadnému úrazu počas ligy.