4. kolo SSHL v Kolároviciach – šesťdesiatky a stovky

Pozvánka na 4.kolo SSHL v behu na 60m cez prekážky pod záštitou Slovenského zväzu hasičského športu a po ukončení rozbehov a vyhodnotení súťaže bude pokračovať súťaž aj v behu na 100m cez prekážky.
Dátum konania: 30.7. 2023
Miesto konania: areál DHZ Kolárovice
Usporiadateľ: DHZ Kolárovice v spolupráci so Slovenským zväzom hasičského športu
Súťaží sa v disciplíne hasičského športu mladých hasičov beh na 60m podľa pravidiel Stredoslovenskej hasičskej ligy v 60-kách
Štartovné – 2 eura
Disciplína 100m cez prekážky sa súťaží v kategóriách:
Mladší dorastenici, dorastenky
Strední dorastenci, dorastenky
Starší dorastenci, dorastenky
Muži
Muži-HaZZ
Ženy
štartovné 100m cez prekážky – 2 eura
Program:
od 09:00 hod prezentácia
od 09:00-10:00 hod tréningy
10:00 – zahájenie súťaže a 1. pokusov SSHL v 60-kách
cca 12:00 hod ukončenie súťaže 60 m
cca 12:00 – prezentácia a tréningy na 100m cez prekážky
od 13:00 – zahájenie pokusov 100m
16:00 hod – ukončenie súťaže 100m
prípadne mail: koukalm@gmail.com
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.
Vysielajúca organizácia zodpovedá za zdravotný stav pretekára i za poistenie proti prípadnému úrazu počas ligy.