3. kolo SLv60 Zákopčie Tarabov Kysucké 60-tky

 

Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie u Tarabov
 Vás pozýva na
Tretie kolo X ročníka Slovenskej ligy v behu na 60metrov cez prekážky:
Kysucké šesťdesiatky

Dátum a miesto súťaže: 1.7.2023 o 12:00 na futbalovom ihrisku Zákopčie

Kategórie: Prípravka, Mladšie dievčatá, Mladší chlapci, Staršie dievčatá,  Starší chlapci

Štartovné: 1,50 Eur na jedného súťažiaceho, ktoré bude uhradené pri prezentácii.

Súťažiaci majú zabezpečenú stravu

Popis trate a pokusy: Trať bude travnatá, súťažiť sa bude na dva pokusy v dvoch dráhach súčasne.

Hodnotenie: podľa pravidiel SLv60tkách

Prihlášky a informácie: Na www.stovky.sk, alebo mailom na hasicitarabo@centrum.sk do 30.6.20223 do 17.00 hod. Po tomto termíne sa môže štartovná listina doplniť len po dohode s organizátorom na kontakte- Ján Plaček tel.  0907 562 700.

Harmonogram súťaže: 10:00 hod.  prezentácia a tréning

                                         11:45 hod.  porada vedúcich

                                          12:00 nástup, prihovor, plnenie disciplíny 

20 minút po poslednom rozbehu bude vyhodnotenie

S pozdravom: Ján Plaček