MSR 2023 dobrovoľných hasičov v hasičskej stovke a veži

ÚzO DPO SR Poprad, Klub hasičského športu Poprad a OR HaZZ Poprad usporiada

Majstrovstvá Slovenska

 v Hasičskej stovke a Hasičskej veži

 v kategóriách mužov, žien, dorastencov a dorasteniek

Termín15.09.2023
Miesto konaniaAreál OR HaZZ Poprad
Časový rozvrhdo  0930 –  Prezentácia       0945 –  Porada vedenia, rozhodcov, uzatvorenie štartovných listín       1000 –  1200 Hasičská veža       1300 –  1500 Hasičská stovka       1530 – Vyhodnotenie a ukončenie súťaže  
Časomieraelektronická
PrihláškyDo 13. septembra  2023  na adresu startovky@stovky.sk (www.stovky.sk) Prihláška obsahuje: Meno a priezvisko, dátum narodenia, DHZ.
PravidláKategórie: Dorastenci/ky – mladšia do 14 r.(ročníky do 2009), stredná15-16 r.(ročníky 2007 a 2008), staršia 17-18 r.(ročníky 2005 a 2006),Ženy od 18 r.(ročník od 2005 a viac),Muži od 18 r.(ročník od 2005 a viac). O zaradení pretekárov do kategórii rozhoduje rok narodenia. Pretekári môžu súťažiť len v jednej kategórii podľa roku narodenia. Pretekári/ky ročník 2005 môžu súťažiť len v jednej kategórii a to buď v kategórii starší dorastenec/muž resp. st. dorastenka/žena. súťaží sa podľa  pravidiel hasičského športu Medzinárodnej  športovej federácie hasičov a záchranárov. Mladšie, stredné, staršie dorastenky, ženy, mladší a strední dorastenci bežia do I. okna. Starší dorastenci do II. okna. Muži do III. okna cvičnej veže. Pokus je ukončený zopnutím kontaktnej podlahy oboma nohami, súťažiaci majú  2 pokusy,v dorasteneckých kategóriách o víťazoch rozhodnú najlepšie  dosiahnuté časy z dvoch pokusoch,v kategórii muži a ženy o titul Majster/ka Slovenska budú bojovať pretekári/ky s prvým a druhým najlepším dosiahnutým časom a o 3. miesto  budú bojovať pretekári/ky s tretím a štvrtým najlepším dosiahnutým časom, Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.
Štartovné3,- € za každého súťažiaceho. Štartovné bude vyberané pri prezentácii v deň preteku.