VII. Majstrovstvá Slovenskej republiky – V behu na 60 m cez prekážky

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Dobrovoľný hasičský zbor Madunice

a Obecný úrad Madunice

 

Vás pozývajú na

VII. Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých hasičov

v Behu na 60 m cez prekážky

 

Dátum a miesto súťaže:            1. 10. 2023 Madunice

Časový harmonogram:              do 10,30 hod. registrácia, tréningy pretekárov

                                                      od 10,45 hod. otvorenie súťaže

                                                      od 11,00 hod. plnenie súťažnej disciplíny

 

Súťažné kategórie:                    Mladšie dievčatá

                                                     Mladší chlapci

                                                     Staršie dievčatá

                                                     Starší chlapci

    Súťaží sa podľa pravidiel disciplíny Beh na 60 m cez prekážky zverejnených na stránkach DPO SR v Pravidlách pre celoštátnu hru „Plameň“  strany č. 14 až 17.  https://www.dposr.sk/index.php/mladez .

    Podmienkou účasti je splnenie výkonnostných tried, ktoré sú nominačným kritériom pre účasť. Výkonnostné triedy je možné splniť na súťažiach v behu na 60 m cez prekážky počas roku 2023.

 

Kategória               I. Výkonnostná trieda          II. Výkonnostná trieda        III. Výkonnostná trieda

Mladšie dievčatá                           do 19 s                      od 19 s do 20 s                      od 20 s do 21 s

Mladší chlapci                               do 18 s                       od 18 s do 19 s                      od 19 s do 20 s

Staršie dievčatá                            do 16 s                       od 16 s do 17 s                      od 17 s do 18 s

Starší chlapci                                do 15 s                        od 15 s do 16 s                     od 16 s do 17 s

*Poznámka: Výsledný čas sa skladá z dosiahnutého času + časové znevýhodnenie za vek.

    Pre súťažiacich, ktorí sa nezúčastnili súťaží s nápočtom času, podľa súťažných pravidiel Behu na 60 m cez prekážky hry „Plameň“, je možné udeliť voľnú kartu na účasť. Je potrebné doložiť dosiahnutý čas na súťažiach kde sa neuplatňuje tento spôsob nápočtu času. Spočíta sa dosiahnutý čistý čas a časové znevýhodnenie za vek. Po splnení výkonnostnej triedy bude pretekár zaradený do štartovnej listiny.

    Zoznam postupujúcich bude zverejnený na www.sestdesiatky.sk. Svoju účasť potvrďte najneskôr do 28.9.2023 do 20,00 hod na mailovej adrese nagy.daniel21@gmail.com 

Všetky informácie k organizačnému zabezpečeniu budú priebežne zverejnené na www.sestdesiatky.sk.

Informácie: Jaroslav Chalany mailová adresa jarochalany@gmail.com  tel. číslo 0911388385

 

                                                            PaedDr. Tomáš ZANOVIT

                                                            viceprezident DPO SR

                                                            predseda RKM DPO SR